pon., 16/08/2021 - 00:49
Kod CSS i JS

Opublikowaliśmy pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne, i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Na podstawie decyzji ekspertów NCN do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.

Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 18 działań o wartości 541 761 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 18 działań o wartości 740 827 zł
  • nauki o życiu: 22 działania o wartości 1 051 860 zł

Lista rankingowa

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Jedną z laureatek konkursu MINIATURA 5 jest dr Emilia Bogacka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która dzięki otrzymanemu grantowi zrealizuje badania wstępne pt. „Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej”. Badaczka przyjrzy się niepokojom towarzyszącym kobietom na przystankach i w środkach komunikacji publicznej stolicy Wielkopolski; w tych miejscach często popełniane są przestępstwa. Jej analizy będą stanowiły podstawę dla planowanego przyszłego projektu, w którym uwzględnione będą inne miasta, a otrzymane wyniki będą mogły przyczynić się do rozwoju badań polskiej geografii społecznej, a w szczególności geografii przestępczości.

Lista rankingowa w formacie PDF

W ramach piątej edycji MINIATURY społeczny temat dotyczący płci żeńskiej podejmie także dr Maciej Kałaska z Uniwersytetu Warszawskiego podczas stażu naukowego w ICTA-AUB w Barcelonie. Celem praktyki na hiszpańskiej uczelni będzie próba opracowania wskaźnika do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową. Dzięki zaproponowanemu identyfikatorowi będzie można określić przeszkody w zdobywaniu przez kobiety władzy niezbędnej do prowadzenia aktywizmu środowiskowego, a następnie wypracować strategie niwelowania tych przeciwności. Zdobyta podczas stażu wiedza i doświadczenie pozwolą wypracować ramy teoretyczne i analityczne projektu planowanego do złożenia w NCN pod koniec 2022 r.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r.

Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

Wysyłka decyzji

16 sierpnia 2021 r. zostaną wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 w maju.

Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych Skrzynek Podawczych ESP (ePUAP).

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 5