czw., 16/09/2021 - 17:24
Kod CSS i JS

Już niedługo 77 naukowców będzie mogło rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN. Wykaz zaplanowanych przez nich działań naukowych o łącznej wartości niemal 3,2 mln zł publikujemy na drugiej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 5.

Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 20 działań o wartości 576 639 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 23 działania o wartości 977 772 zł
  • nauki o życiu: 34 działania o wartości 1 618 104 zł

Naukowcy zajmą się takimi tematami jak: wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris – potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów; otrzymywanie fluorescencyjnych materiałów warstwowych na bazie nanoklastrów złota oraz analiza wewnętrznego ciśnienia w szybach zespolonych giętych 3D. Nie zabraknie również kwerend historycznych dotyczących, np. planowania przestrzennego w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku czy też analiz stricte współczesnych zjawisk, takich jak piractwo cyfrowe. Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Lista rankingowa

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy działanie. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r.

Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

Decyzje i uzasadnienia

Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych Skrzynek Podawczych ESP (ePUAP).

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 5