pon., 20/09/2021 - 08:33
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w konkursie ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI).

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Parlament Europejski uznał działania na jej rzecz za priorytet Unii Europejskiej. Także Polska przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji od roku 2020”. Celem przedsięwzięcia NCN i NCBR jest zwiększenie potencjału naszego kraju w tej dziedzinie. W utworzonych Centrach Doskonałości, kierowanych przez liderów o międzynarodowej renomie, prowadzone będą badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe.

Badania podstawowe będą finansowane przez NCN, a środki na badania stosowane i zakładanie spółek celowych będzie przyznawał NCBR. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych przez NCN i NCBR dla pojedynczego projektu wynosi 20 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie ARTIQ potrwa od 20 września 2021 do 20 grudnia 2021 r, do godz. 16:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

O konkursie można przeczytać również TUTAJ.

Konkurs AERIQ