pt., 15/10/2021 - 10:42
Kod CSS i JS

W ostatniej dekadzie, w diagnostyce medycznej, monitorowaniu środowiska oraz w obróbce materiałów, pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają użycia wyspecjalizowanego sprzętu na najwyższym poziomie.

W pracy z różnymi materiałami oraz w medycynie niezwykle przydatne są femtosekundowe (1fs to 10-15s) źródła światła laserowego. Taki typ lasera pomaga w odkrywaniu nowych, zaskakujących sposobów oddziaływania atomów i cząstek, które dotąd były trudne do zbadania ze względu na szybkość ruchu (czułość ludzkiego oka to około 0.4-0.7 mm, a zakres atrakcyjny dla diagnostyki i wzbudzenia w inżynierii materiałowej to około 2-6 mm, czyli tzw. średnia podczerwień).

Opracowaniem nowej, szybszej techniki diagnostycznej wykorzystującej fale w średniej podczerwieni zajmować się będą zespoły badawcze z Polski i Austrii, pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Ryszarda Roberta Buczyńskiego z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, w ramach grantu CEUS-UNISONO. Laureat został rekomendowany przez austriacką agencję FWF.

Celem projektu naukowca jest wykorzystanie tej nowej i względnie taniej formy światła w inżynierii materiałowej, a także, docelowo, w naukach biologicznych i diagnostyce medycznej (zamiast m.in. układów z promieniowaniem Roentgena, czy rezonansu magnetycznego).

Konkurs CEUS-UNISONO na rok 2021 został rozstrzygnięty. W tej edycji programu złożono 78 wniosków, 15 z nich na łączną kwotę blisko 16,5 mln złotych zostało rekomendowanych do finansowania. Wskaźnik sukcesu wyniósł 19 proc.

Program CEUS realizowany jest we współpracy między NCN i agencjami finansującymi badania naukowe z kilku krajów, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) z agencjami finansującymi badania z Austrii (FWF), Słowenii (ARRS), oraz Czech (GAČR). Konkurs ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowanych do realizacji we współpracy zespołów z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie CEUS. Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne tutaj.

Listy rankingowe konkursu CEUS-UNISONO