pt., 05/11/2021 - 14:50
Kod CSS i JS

Ogłosiliśmy wyniki konkursu OPUS 20 dla wniosków OPUS LAP , w których zaplanowano współpracę z zespołami badawczymi z Niemiec. Finansowanie otrzymało 30 projektów na łączną kwotę ponad 41,2 mln złotych. Wśród nagrodzonych są badania dotyczące m.in. chorób nowotworowych, nanofizyki i bezpieczeństwa.

Listy rankingowe.

Rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową wśród kobiet. Mimo że w ostatnich dwóch dekadach liczba zgonów spowodowanych rakiem piersi znacząco zmalała, choroba ta pozostaje drugą najczęstszą przyczyną śmierci u kobiet. Dr Aleksandra Markiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupi się na tym ważnym problemie. Analizie zostaną poddane różnorodne próbki – guzów pierwotnych (GP), krążących komórek nowotworowych (KKN), krążącego DNA nowotworowego – co pozwoli wskazać najbardziej istotne źródło informacji umożliwiających prognozowanie podatności na terapie lekowe oraz spersonalizowaną selekcję opcji terapeutycznych u pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem nawrotu choroby. Wyniki jej prac będą mogły stanowić podstawę do dalszego rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych pozwalających na skuteczniejsze leczenie raka piersi. Na projekt pt. „Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi” naukowczyni otrzymała ponad 1,1 mln złotych.

Model widzialności w dymie jest kluczowym narzędziem w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, profesor w Instytucie Techniki Budowlanej, dzięki otrzymanemu grantowi zrealizuje projekt NextVIS. W ramach prowadzonych badań w miejsce istniejącej prostej relacji łączącej stężenie dymu z widzialnością zamierza wprowadzić fizykalny model interakcji światła z cząsteczkami dymu. Pozwoli to na precyzyjne określenie jak będzie wyglądał badany obiekt (znak ewakuacyjny, wyjście, przeszkoda) w oczach osoby ewakuującej się. Dzięki takiej symulacji, w wielu miejscach w budynku zostaną uzyskane „mapy widzialności”, na której zostaną wyznaczone obszary, gdzie widzialność jest dobra lub zła. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie rozwiązań dopasowanych do każdego budynku, np. zastosowanie większych znaków ewakuacyjnych czy zmiana strategii oświetlenia awaryjnego. Co więcej, powstały model zostanie przekształcony w program komputerowy (Visibility Prediction Framework), który naukowcy udostępnią wszystkim w otwartym dostępie. Platforma VPF powstanie w Niemczech. Model znajdzie zastosowanie w innowacyjnych aplikacjach nauki pożarniczej – takich jak modelowanie pożarów w wirtualnej rzeczywistości czy ocena zachowania ludzi w warunkach utraty widzialności. Na projekt pt. „Metodologia Przewidywania Widzialności – nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych” naukowiec otrzymał również ponad 1 mln zł.

W ramach OPUS LAP sfinansowane zostaną także projekty związane z mechaniką kwantową. Dr Daniel Wigger z Politechniki Wrocławskiej na projekt pt. „Akustyka kwantowa z wykorzystaniem półprzewodnikowych kropek kwantowych” otrzymał grant w wysokości ponad 1 mln zł. Tematyką nanomateriałów zajmie się również dr Silvio Osella z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem jego projektu jest zaprojektowanie stabilnych i wysoce wydajnych hybrydowych struktur służących do zbierania światła słonecznego i przetwarzania go na inny rodzaj światła lub czystą energię. Na projekt o nazwie LOW-LIGHT badacz otrzymał 1,25 mln zł. Wśród finansowanych projektów znalazły się również badania, które dotyczą problemów związanych klimatem. Dr hab. Anna Małgorzata Ronikier z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk otrzymała ponad 1 mln zł na realizację projektu pt. „Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych na przykładzie śluzowców przyśnieżnych”.

Procedura agencji wiodącej – LAP

W rozstrzygniętej w maju br. dwudziestej edycji konkursu OPUS 20 + LAP do NCN wpłynęły 2122 wnioski na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł (w tym 227 wniosków OPUS LAP). Badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery. Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Więcej na temat konkursu.

Wysyłka decyzji

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków OPUS LAP zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 20 w ramach współpracy dwustronnej z German Research Foundation (DFG). Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku nieotrzymania decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.