śr., 17/11/2021 - 11:12
Kod CSS i JS

Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają na niemal 4 mln złotych.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty dotyczące historii i dziedzictwa kulturalnego. Dr Zofia Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmie się analizą odzieży jako wyrazu niezgody i protestu w Rzymie okresów Republiki i Pryncypatu, a dr inż. Karol Król z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie skupi się na cyfrowym dziedzictwie kulturowym obszarów wiejskich.

Nie zabrakło także badań nad współczesnymi zagadnieniami, które mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. Nad kategoryzacją rozkładów prawdopodobieństw wskaźników hałasu w ruchu drogowym pod kątem typu drogi będzie pracował dr Bartosz Przysucha z Politechniki Lubelskiej. Wpływ aerozolu emitowanego przez alternatywne systemy dostarczające nikotynę (papierosy elektroniczne, IQOS) na funkcje ludzkich monocytów zbada dr Piotr Szoka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Laureaci konkursu MINIATURA poruszają także zagadnienia dotyczące rozwoju miast. Badania wstępne dotyczące preferencji ujawnionych nabywców na warszawskim rynku mieszkaniowym zrealizuje dr Justyna Tanaś z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a tematyką budownictwa społecznego dla seniorów zajmie się prof. Jan Kazak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, badając zadowolenie mieszkańców w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 26 działań o wartości 577 986 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 39 działań o wartości 1 444 728 zł
  • nauki o życiu: 43 działania o wartości 1 970 685 zł

O konkursie MINIATURA

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Wnioski są oceniane przez ekspertów w terminie do 4 miesięcy od ich złożenia, zaś listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania są publikowane co miesiąc.

Decyzje

Dziś zostaną wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 w sierpniu. Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.