wt., 28/03/2023 - 11:03
Kod CSS i JS

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 rozstrzygnięty. 58 laureatów otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta.

Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W czwartej edycji o finansowanie starało się 248 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 34,7 milionów złotych otrzyma 58 wnioskodawców. Otrzymane środki mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

Prof. dr hab. inż. Anna Trusek z Politechniki Wrocławskiej pokieruje badaniami z zakresu leczenia chorób przyzębia. Według badań epidemiologicznych w Polsce z tego typu schorzeniami o różnym stopniu zaawansowania boryka się aż 99% dorosłych, 75% 12-latków oraz 50% 7-latków. Jedną ze standardowo stosowanych metod leczenia chorób przyzębia jest farmakoterapia. Antybiotyk zaburza całą mikroflorę organizmu, a tylko nieznaczna część jego masy trafia do miejsca zmienionego chorobowo. Badania prof. Trusek mają na celu opracowanie trójfazowego nośnika leków, który będzie mógł efektywnie miejscowo dostarczać antybiotyk w relatywnie długim czasie, bez działania ogólnoustrojowego. Projekt zakłada m. in. dobór odpowiednich substancji, analizę uwalniania zaprojektowanych leków w warunkach panujących w jamie ustnej oraz wykluczenie cytotoksyczności wytworzonego nośnika.

Badania pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Szemraja z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi również będą dotyczyć zagadnień związanych z mikroflorą organizmu człowieka. W ostatnich latach probiotyki są szeroko stosowane ze względu na ich korzyści dla zdrowia. Ich spożycie jest generalnie bezpieczne, jednak stwierdzono, że u osób starszych lub z obniżoną odpornością mogą powodować miejscowe reakcje zapalne lub inne działania niepożądane. Komponenty pozyskane z probiotyków czy metabolity nazywane postbiotykami również wykazują działanie prozdrowotne i mogą stanowić bezpieczniejszą alternatywę probiotyków. Naukowcy pod kierownictwem prof. Szemraja zbadają, w jaki sposób postbiotyki pozyskane z bakterii kwasu mlekowego (LAB) wpływają na skuteczność standardowej chemioterapii przeciwnowotworowej w warunkach in vitro.

fot. Joanna Węgrzyckafot. Joanna Węgrzycka

Kierowniczka zespołu dr hab. Paulina Pustułka z Uniwersytetu SWPS w Warszawie będzie nadzorować przebieg projektu IRIMTA, którego głównym celem jest analiza relacji międzypokoleniowych w polskich rodzinach mieszkających w Niemczech i Norwegii. Zaplanowane badania skupią się na unikatowej sytuacji młodych ludzi będących dziećmi polskich migrantów, którzy przeprowadzili się do Niemiec i Norwegii po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ci, którzy teraz wkraczają w dorosłe życie, zmienili kraj zamieszkania w czasach wczesnego dzieciństwa, dorastania lub też urodzili się dopiero po przeprowadzce. Ich ścieżki do autonomii są kształtowane przez różne typy wchodzenia w dorosłość – z jednej strony modele z kraju pochodzenia, preferowane przez ich rodziców, z drugiej zaś modele dominujące w społeczeństwie przyjmującym i reprezentowane przez rówieśników. Wyniki badań pod kierownictwem dr hab. Pustułki przyczynią się do rozwoju socjologii młodych, rodzin i migracji, a także przełożą się na rekomendacje dla polityk publicznych.

W czwartej edycji PRELUDIUM BIS najwyższy wskaźnik sukcesu odnotowano w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – finansowanie otrzymało niemal 29 proc. zgłoszonych wniosków. W naukach ścisłych i technicznych – ponad 23 proc., natomiast wskaźnik sukcesu projektów z dziedziny nauk o życiu wyniósł ponad 21,5%.

Wysyłka decyzji

Przypominamy, że decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.