śr., 27/04/2022 - 09:46
Kod CSS i JS

Trzech wyróżniających się naukowców, którzy powracają do Polski w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będzie mogło zrealizować badania podstawowe dzięki finansowaniu NCN. Ogłaszamy drugą listę rankingową komponentów badawczych w programie Polskie Powroty 2021.

Naukowcy wyłonieni w konkursie będą pracować nad nową strategią dla enantioselektywnych reakcji fluorowania, anodowymi membranami TiO2 typu rdzeń-powłoka do zastosowań w fotokatalitycznym i fotoelektrochemicznym wydzielaniu wodoru oraz problemami  regularności i istnienia dla topologicznych solitonów. Na realizację komponentów badawczych otrzymają do Narodowego Centrum Nauki ponad 555 tys. zł.

Lista rankingowa

Program „Polskie Powroty 2021” został ogłoszony przez NAWA 14 maja 2021 r. Daje on wyróżniającym się polskim naukowcom, którzy pracują za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych.

We wnioskach składanych do NAWA badacze mogli zaplanować komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół oceniający NAWA wyłonił w tej edycji konkursu łącznie 11 projektów, spośród których 9 spełnia ten warunek.

Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów komponent badawczy, są zobligowani do złożenia wniosków o finansowanie tych badań w ramach naboru NCN. Wnioski podlegają w NCN wyłącznie ocenie formalnej.

Nabór wniosków na komponenty badawcze w NCN jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty 2021” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania.

Rada NCN przeznaczyła na realizację komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty 2021” 3 mln zł.