wt., 21/02/2023 - 13:02
Kod CSS i JS

18 studentów i początkujących naukowców dołączy do grona stypendystów programu stypendialnego skierowanego do ukraińskiego środowiska naukowego. Program jest inicjatywą NCN, finansowaną z funduszy norweskich i EOG.

Specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców przed doktoratem ogłosiliśmy w lipcu 2022 roku. Pierwszą listę laureatów opublikowaliśmy trzy miesiące później. Do wybranych w październiku 22 stypendystek i stypendystów właśnie dołącza 18 nowych osób, które będą studiować i pracować na polskich uczelniach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Julia Kharlan, fot. archiwum prywatneJulia Kharlan, fot. archiwum prywatne Julia Kharlan zajmuje się badaniami materiałów magnetycznych, jest doktorantką w Instytucie Magnetyzmu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jest laureatką stypendium prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców, była zaangażowana w realizację międzynarodowych projektów naukowych. Stypendium NCN zrealizuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Macieja Krawczyka. – Grupa, z którą pracuję na UAM jest jedną z najsilniejszych grup na świecie, specjalizujących się w fizyce magnetyzmu, w szczególności w magnonice – mówi stypendystka. Badaczka współpracuje z naukowcami z Poznania od 2019 roku. Była zaangażowana w realizację projektu prof. Oleny Tartakivskej „Statyka i dynamika tekstur magnetyzacji w 3D – teoria i symulacje 3DMATEX”, finansowanego przez NCN z funduszy norweskich i EOG w konkursie POLS. W styczniu tego roku została wykonawczynią w grancie „Nisko-stratna magnonika sterowana prądem i fluksonami”, którego kierownikiem jest dr hab. Jarosław Kłos, prof. UAM. – Pracujemy nad nowym tematem związanym z nadprzewodnictwem – wyjaśnia laureatka.

Orysia Vira, fot. archiwum prywatneOrysia Vira, fot. archiwum prywatne Orysia Vira zrealizuje stypendium w Instytucie Studiów Politycznych PAN. – Program da mi doskonałą okazję do uczestniczenia w życiu akademickim Instytutu i rozwijania międzynarodowych kontaktów naukowych, które będę mogła wykorzystać w przyszłości – mówi laureatka. Młoda badaczka jest doktorantką na Katolickim Uniwersytecie Ukrainy, pracowała jako nauczycielka historii cyfrowej. Kończy prace nad dysertacją doktorską na temat kształtowania się nazewnictwa przestrzeni miejskiej przednowoczesnego Lwowa. W 2019 roku nawiązała współpracę z dr. Jakubem Wysmułkiem z ISP PAN w ramach jego grantu „Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i XVII wieku”. – Bardzo się cieszę, że udało jej się otrzymać stypendium NCN dla młodych badaczy z Ukrainy. W obecnych warunkach, będzie ono stanowić wielką pomoc dla pani Viry a jednocześnie zapewnia finansowanie i ramy formalne dla naszej dalszej współpracy – mówi dr Wysmułek. Współpraca stypendystki i opiekuna naukowego będzie koncentrować się na analizie historycznych materiałów źródłowych, zwłaszcza w języku łacińskim. – Moje umiejętności z zakresu humanistyki cyfrowej pomogą także w prezentacji lub wizualizacji danych dotyczących współistnienia wielowyznaniowych społeczności w średniowiecznych miastach – dodaje laureatka.

Veronika Gladyshko, fot. archiwum prywatneVeronika Gladyshko, fot. archiwum prywatne Veronika Gladyshko studiuje medycynę weterynaryjną na Narodowym Uniwersytecie Przyrodniczym i Nauk o Środowisku Ukrainy. W 2019 roku uczestniczyła w międzynarodowej studenckiej konferencji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Teraz będzie zaangażowana w projekty dr. hab. Lucjana Witkowskiego, profesora SGGW z Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, które obejmują epidemiologię chorób zakaźnych koni, opracowanie i ocenę testów diagnostycznych oraz badanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Początkująca badaczka będzie też współpracowała z innymi naukowcami z uczelni, specjalizującymi się m.in. w chorobach przeżuwaczy. Weźmie udział w analizach laboratoryjnych, badaniach terenowych i zbieraniu próbek w gospodarstwach na terenie całej Polski.

Program stypendialny dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Warunki jego przeprowadzenia zostały zatwierdzone przez darczyńców – partnera programu Norweską Radę Badań (Research Council of Norway) oraz Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej (Joint Committee for Bilateral Fund, JCBF).

Budżet konkursu wyniósł pierwotnie 1,2 mln złotych. Przyznanie dodatkowych stypendiów było możliwe dzięki przeznaczeniu przez darczyńców na ich sfinansowanie dodatkowej kwoty w wysokości 215 tys. euro.

Stypendia trwają od 6 do 12 miesięcy. Maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie można było wnioskować w tym konkursie, to 5 tysięcy złotych miesięcznie dla jednego studenta lub naukowca.

Najwięcej laureatek i laureatów programu będzie kontynuować naukę i badania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pełna lista jednostek, w których zostaną zrealizowane stypendia.

Więcej informacji:

Zapowiedź programu stypendialnego

Ogłoszenie o konkursie

Wyniki konkursu cz. 1

Dodatkowe informacje o wsparciu udzielonym naukowcom z Ukrainy przez Narodowe Centrum Nauki dostępne są na stronie NCN dla Ukrainy.