czw., 23/02/2023 - 11:37
Kod CSS i JS

Rozstrzygnęliśmy kolejne edycje MAESTRO i SONATA BIS. W obu konkursach złożono 472 wnioski. 63 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln złotych.

Konkurs MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowczyń i naukowców, zaś konkurs SONATA BIS skierowany jest do badaczy, którzy chcieliby powołać nowy zespół. Można w nich otrzymać środki na wynagrodzenia, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu.

W 14. edycji MAESTRO złożono 72 wnioski, granty otrzymało pięcioro laureatów. Wśród nich znajduje się prof. dr hab. Katarzyna Maria Jednoróg z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, która zrealizuje projekt pn. Deficyt językowy w zaburzeniach neurorozwojowych u dzieci. Celem badań jest m.in. sprawdzenie związku deficytów językowych z występowaniem ADHD oraz spektrum autyzmu (ASD) oraz zbadanie związku między poziomem hormonów zaangażowanych w poznanie społeczne a rozwojem języka. Celem projektu jest wskazanie nowych kierunków badań nad związkami mózg-zachowanie w rozwoju człowieka. Grant otrzymał także laureat Nagrody NCN 2016 – prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania z zakresu informatyki teoretycznej, teorii automatów i logiki.

W 12. edycji konkursu SONATA BIS spośród 400 złożonych wniosków wyłoniono 58 laureatów: 9 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 33 w naukach ścisłych i technicznych oraz 16 w naukach o życiu.

Listy rankingowe

Lista rankingowa MAESTRO 14 (.pdf)

Lista rankingowa SONATA BIS 12 (.pdf)

Dr hab. Katarzyna Natalia Zawadzka z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrealizuje projekt dotyczący procesów metapamięciowych, m.in. tego, jak wskazówki zewnętrzne wpływają na metapamięć – a następnie pamięć–na każdym etapie działania pamięci: 1) uczenia się nowych informacji; 2) decydowania czy poszukiwana informacja jest dostępna w naszej pamięci; 3) prób wydobycia informacji z pamięci. Ostatecznym celem projektu będzie zaprzęgnięcie nowo wypracowanej wiedzy do zbadania, czy pomoże ona w likwidowaniu błędnych zastosowań metapamięci do regulowania procesów pamięciowych.

W obszarze nauk ścisłych i technicznych dr hab. inż. Artur Maciej Rydosz z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przeprowadzi badania podstawowe, których wyniki w przyszłości umożliwią m.in. produkcję tanich i powszechnie dostępnych czujników, np. do badań przesiewowych chorób cywilizacyjnych, takich jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) i cukrzyca.

Dr Milena Anna Damulewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z zespołem wykorzysta model Drosophila melanogaster (owad zwany popularnie muszką owocową) do analizy molekularnego mechanizmu, poprzez który światło wpływa na postęp choroby Parkinsona. Celem projektu jest wykazanie, że u osób starszych zaburzenie pracy zegara okołodobowego poprzez zanieczyszczenie światłem powoduje zmiany na poziomie metabolizmu komórek oka, co ostatecznie prowadzi do przyspieszenia zmian neurodegeneracyjnych w mózgu.

Wśród zwycięzców konkursu SONATA BIS 12 znaleźli się również laureaci Nagrody NCN 2022: dr hab. Karolina Safarzyńska zajmująca się behawioralną i eksperymentalną ekonomią złożoności oraz analizą polityk przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak również prowadzący badania w obszarze fizyki kwantowej dr hab. Piotr Wcisło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.