czw., 15/06/2023 - 16:00
Kod CSS i JS

Zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust, realizowanym przez NCN we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

W DGT Call 2023 wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z minimum trzech zespołów badawczych z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku: Brazylii, Chorwacji, Francji, Kanady, Polski, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Konkurs obejmuje dziewięć głównych obszarów tematycznych: Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust; Education; Media, information and communication; Economies and economic systems; Identities, discrimination, marginalization and inequalities; Ecosystems and environments; Epistemologies, knowledge and expertise; History and culture; Power, authority and conflict. Do NCN mogą wnioskować naukowczynie i naukowcy, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu

W konkursie sieci T-AP DGT Call 2023 polski zespół badawczy może otrzymać środki na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. Badania można zaplanować na 24 lub 36 miesięcy.

Budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Składanie wniosków, ocena i wyniki

Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, że na poziomie międzynarodowym należy złożyć wyłącznie wniosek pełny (full proposal), poprzedzony wypełnieniem obowiązkowego formularza Notice of Intent to apply (NOI). Formularz NOI należy złożyć do 15 września 2023 r., natomiast wniosek pełny do 6 listopada 2023 r. – dokumenty te składa w imieniu konsorcjum jego lider. Polski zespół musi przygotować dodatkowo wniosek krajowy w systemie OSF.

Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski wspólne, dokonuje jej panel ekspertów wybieranych przez agencje biorące udział w konkursie.

Wyniki DGT Call 2023 powinny być znane w wakacje 2024 r.

W poprzednim konkursie ogłoszonym przez NCN we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities RRR Call 2021, poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne, finansowanie otrzymało m.in. pięć konsorcjów z udziałem polskich zespołów.