pon., 21/08/2023 - 12:07
Kod CSS i JS

Znamy pierwszego laureata tegorocznej odsłony konkursu Weave-UNISONO. Zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Pamina z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zrealizuje projekt dotyczący właściwości metali. Badania o wartości prawie 681 tys. zł będą prowadzone wspólnie z zespołem prof. dr. inż. Andreasa Menzela z TU Dortmund University.

Nagrodzony projekt pt. Analiza termomechaniczna propagujących się niestateczności w metalach – od eksperymentów do wiarygodnej predykcji numerycznej ma na celu opracowanie modelu obliczeniowego istotnego dla inżynierii mechanicznej i lądowej. Naukowcy przewidują, że wyniki badań umożliwią bezpieczniejsze projektowanie konstrukcji pracujących w warunkach ekstremalnego obciążenia oraz pozwolą na efektywne pod względem zasobów projektowanie elementów konstrukcji wykonanych z materiałów wykazujących zjawiska propagujących się niestateczności, w szczególności wytworzonych ze stopów metali.

Agencją wiodącą oceniającą wniosek była niemiecka Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Listy rankingowe kolejnych zwycięskich projektów będą publikowane sukcesywnie w miarę napływania wyników od poszczególnych agencji.

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.