Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Weave-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski, ogłoszonego przez NCN w dniu 4 stycznia 2021 r.:

Wyniki Weave-UNISONO 2022

Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-09

  • Konkurs: Weave-UNISONO
  • Panel: NZ, HS, ST
  • Koordynatorzy: dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko, dr Angelika Małek
  • Data ogłoszenia konkursu: 4 stycznia 2021 r.

Lista rankingowa nr 1 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2022-08-09

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Metody boolowskie, wartości oczekiwane, rezolwenty, wolna probabilistyka (ST 1) dr Kamil Szpojankowski Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Franz Lehner Graz University of Technology 416 400

Lista rankingowa nr 2 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2022-11-18

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Partycypacja polityczna w dobie polaryzacji (HS6) dr Marta Joanna Kołczyńska Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Martin Dolezal (Austria) / Andrej Kirbis (Słowenia) Universität Salzburg (Austria) / Univerza v Mariboru (Słowenia) 1 116 484

WYNIKI WEAVE-UNISONO 2021

  • Konkurs: Weave-UNISONO
  • Panel: NZ, HS, ST
  • Koordynatorzy: dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko, dr Angelika Małek, dr Monika Góral-Kurbiel
  • Data ogłoszenia konkursu: 4 stycznia 2021 r.

Lista rankingowa nr 1 (SNSF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-09-27

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna (NZ 7) prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) Csaba Szabo  Dept Oncology, Microbiology, Immunology; Faculty of Science and Medicine, Universite de Fribourg 3 499 060

Lista rankingowa nr 2 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-12-21

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Analityczne P-ideały, przestrzenie Banacha i algebry miarowe (ST1) dr hab. Piotr Tadeusz Borodulin-Nadzieja Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Matematyki i Informatyki Barnabas Artur Farkas Vienna University of Technology 388 800
Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych (ST1) dr Piotr Jan Szewczak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych Lyubomyr Zdomskyy Institute of Mathematics, University of Vienna 955 458

Lista rankingowa nr 3 (GA ČR jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-12-14

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Zaawansowane metody oceny i analizy zagadnienia zmęczenia mieszanek mineralno-asfaltowych (ST8) dr hab. inż. Jan Bolesław Król Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Ing. Jan Valentin Ph.D. Czech Technical University in Prague 577 200
Wakanse metalu, ich kompleksy i skupiska w półprzewodnikach azotkowych (ST5) dr inż. Robert Filip Czernecki Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Ing. Alice Hospodková Ph.D. Institute of Physics of Czech Academy of Sciences 1 296 600
Jednorodność i generyczność struktur metrycznych: grup, układów dynamicznych, przestrzeni Banacha i algebr C* (ST1) dr hab. Maciej Malicki Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk Tristan Bice Ph. D. Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences 514 800
Funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów substancjami bioaktywnymi: od badań podstawowych po stosowane (ST4) prof. dr hab. Andrzej Janusz Kotarba Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii Prof. Lukasz Cwiklik Ph.D. J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences 995 520
Integracja stratygrafii późnego paleozoiku wschodniej części Pangei równikowej (ST10) dr Janusz Ryszard Jureczka Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Prof. RNDr. Stanislav Opluštil Ph.D. Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University in Prague 1 104 186
Badanie nowych ról białka ADAR1 w nowotworach; udział w tworzeniu neoantygenów, powiązanie z białkiem p53 oraz wpływ terapii przeciwnowotworowych na aktywność białka ADAR1 (NZ2) dr Małgorzata Kurkowiak Uniwersytet Gdański, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi prof. Mary Anne O'Connell PhD CEITEC (the Central European Institute of Technology), Masaryk University 1 588 978
Zaawansowane algorytmy do identyfikacji elektrofizjologicznych cech kodowania i przywoływania pamięci u ludzi w śródczaszkowym EEG (NZ4) dr Michał Tomasz Kucewicz Politechnika Gdańska Mgr Ing. Jan Cimbalnik PhD Institute of Scientific Instruments, Czech Academy of Sciences 1 091 400
Poganie i chrześcijanie. Chrześcijaństwo w Królestwie Czeskim i Królestwie Polskim w średniowieczu (HS3) prof. dr hab. Krzysztof Bracha Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny doc. Martin Nodl Ph.D. Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences 605 754
Jak złożone są mikrobiologiczne sieci pokarmowe w środowisku wodnym? Wyjaśnienie troficznej roli średniej wielkości heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych w wodach słodkich i słonawych (NZ8) dr Katarzyna Elżbieta Piwosz Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Indranil Mukherjee Institute of Hydrobiology, Biology Centre, Czech Academy of Sciences 1 598 200
Roztocze jako model testowania interakcji bakterii endosymbiotycznych: czy symbionty toczą wojnę w organizmach roztoczy? (NZ8) dr Eliza Głowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii Mgr Jan Hubert PhD Crop Research Institute 552 757

Lista rankingowa nr 4 (SNSF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2022-04-04

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Ocena roli procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w okołoporodowym hipoksyjno-ischemicznym uszkodzeniu mózgu (NZ4) dr hab. Joanna Beata Sypecka Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk Puyal Julien Department of Fundamental Neurosciences, Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne 1 673 400

Lista rankingowa nr 5 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2022-04-04

Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Problemy Spełnialności Więzów: poza przypadek skończony (ST6) dr hab. Marcin Andrzej Kozik Uniwersytet Jagielloński,  Wydział Matematyki i Informatyki Michael Pinsker Vienna University of Technology 1 721 816
Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS (ST10) dr hab. Iwona Sylwia Stachlewska Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Axel Kreuter Medical University Innsbruck 1 404 187
Kształtowanie nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem (ST5) dr inż. Agnieszka Teresa Krawczyńska Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Daria Setman University of Vienna 1 028 080

Lista rankingowa nr 6 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2022-05-24

Tytuł projektu (Panel)

Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Klasyfikowanie modeli Pochodnych Aksjomatu Determinacji (ST1) dr Grigor Sargsyan Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk Dr Sandra Müller Technische Universität Wien 935 280,00

Lista rankingowa nr 7 (DFG jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2022-11-07

Tytuł projektu (Panel)

Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)

Społeczne i polityczne konsekwencje nierówności przestrzennych: studium przypadku Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Jerzy Bański Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk Andreas Klärner (Germany); Tomáš Kostelecký, Josef Bernard (Czechia) Johann Heinrich von Thünen Institute Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (Germany); Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (Czechia) 971 503,00