wt., 04/06/2024 - 15:20
Kod CSS i JS

Dr hab. Robert Zajkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wspólnie z naukowcami z Austrii zrealizuje projekt w ramach konkursu Weave-UNISONO. Na zrealizowanie badań otrzyma prawie 500 tys. złotych.

Projekt pt. Decyzje finansowe firm rodzinnych z Europy Środkowo-Wschodniej zostanie zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Roberta Zajkowskiego z UMCS w Lublinie razem z prof. dr. Helmutem Pernsteinerem z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu. Celem naukowców jest zidentyfikowanie podobieństw i rozbieżności w procesach podejmowania decyzji finansowych między przedsiębiorstwami rodzinnymi i nierodzinnymi. Zespół skoncentruje się na trzech obszarach, które są niezbędne przy podejmowaniu decyzji finansowych tj. fuzje i przejęcia, społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje cyfrowe.

To pierwszy projekt wyłoniony do finansowania spośród wniosków złożonych w konkursie Weave-UNISONO w 2024 roku. Wniosek był oceniany przez austriacką agencję Austrian Science Fund (FWF), a Narodowe Centrum Nauki zaakceptowało wyniki tej oceny w ramach współpracy w programie Weave.

Weave-UNISONO i procedura agencji wiodącej

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej, w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.