wt., 25/06/2024 - 15:00
Kod CSS i JS

Dr Maciej Starostka z Politechniki Gdańskiej wraz z naukowcami z Niemiec zrealizuje projekt badawczy dzięki finansowaniu z programu Weave-UNISONO. Polski zespół otrzyma niemal 455 tys. zł.

Teoria Morse’a w analizie, układach dynamicznych i geometrii” to tytuł nagrodzonego projektu. Kierownikiem polskiego zespołu realizującego jest dr Maciej Starostka, matematyk z Politechniki Gdańskiej, a partnerem zagranicznym zespół pod kierownictwem Jun. Prof. Dr. Luca Asselle z Ruhr-Universität Bochum.

Teoria Morse’a to teoria matematyczna, która opisuje rozkłady rozmaitości różniczkowych na prostsze fragmenty. Jej metody są wykorzystywane w badaniu równań różniczkowych, które dopuszczają sformułowanie wariacyjne. Naukowcy w projekcie będą pracować na tej teorii, m.in. opracowywać teorię homologii Morse’a dla abstrakcyjnej klasy funkcjonałów na rozmaitościach Banacha, a także dla konkretnych klas funkcjonałów. Projekt będzie kontynuacją rozpoczętych już badań, finansowanych wcześniej w projekcie BEETHOVEN „Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich”.

Projekt był oceniany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jako agencję wiodącą w ramach konkursu Weave-UNISONO. Narodowe Centrum Nauki zaakceptowało wyniki oceny i przyznało finansowanie dla polskiego zespołu.

Program Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, a pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.