POLS


Jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy EOG i funduszy norweskich na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”. NCN jest operatorem części programu poświęconej badaniom podstawowym. POLS jest mobilnościowym konkursem realizowanym w formule małych grantów, dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.


  • Budżet konkursu: 7 mln €
  • Wnioskodawca: polska organizacja badawcza lub przedsiębiorstwo
  • Dziedziny nauki: wszystkie, według wykazu paneli NCN
  • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu: od 100 tys. do max. 200 tys. euro
  • Przewidywana długość staży badawczych: od 12 do 24 miesięcy.

Ogłoszenie konkursu jest planowane w grudniu 2019 r.*

* calls within EOG and Norway grants, calls schedule might be changed in the course of the year