Zestawienia obejmują szczegółowe informacje dla każdego z trzynastu beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2013 r., który uzyskał finansowanie powyżej 20 mln zł. Prezentowane są w nich dane dotyczące wysokości pozyskanego finansowania w podziale na grupy nauk oraz liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach poszczególnych rodzajów konkursów.