Pierwsze zestawienie obejmuje zbiorcze informacje na temat kwot przeznaczonych dla różnych typów beneficjentów, m.in. uczelni wyższych, jednostek PAN oraz instytutów badawczych. Natomiast w kolejnych tabelach przedstawiono osobno dane dotyczące beneficjentów w wybranych kategoriach: uniwersytety, jednostki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, wyższe szkoły techniczne, uczelnie medyczne, wyższe szkoły ekonomiczne oraz wyższe szkoły rolnicze.