Kod CSS i JS

Przedstawiamy listę rankingową projektów badawczych rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu EN-UAC China Call (ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity) organizowanego przez sieć JPI Urban Europe wspólnie z chińską agencją NSFC:

  • Koordynator: dr Katarzyna Jarecka-Stępień
  • Data ogłoszenia naboru: 17 lutego 2022 r.
  • Data publikacji wyników: 24 stycznia 2023 r.
Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Optymalna energetycznie logistyka miejska jako usługa dr hab. inż. Emilian Szczepański Politechnika Warszawska 878 107
Poprawa mobilności miejskiej w kierunku
neutralności klimatycznej w ramach nowych nawyków pracy i środków transportu
dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  1 120 675
  • Załączone opisy popularnonaukowe projektów zostały sporządzone przez autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą.