Komisje Rady


Komisje główne Rady NCN:

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol (przewodnicząca),
 2. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek,
 3. prof. dr hab. Małgorzata Kossowska,
 4. prof. dr hab. Dariusz Markowski,
 5. dr hab. Justyna Olko,
 6. prof. dr hab. Tomasz Szapiro,
 7. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz.

Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

 1. prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk,
 2. prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący),
 3. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,
 4. prof. dr hab. Stanisław Lasocki,
 5. prof. dr hab. Jerzy Łuczka,
 6. prof. dr hab. Ewa Majchrzak,
 7. prof. dr hab. Piotr Migoń,
 8. prof. dr hab. Ewa Mijowska,
 9. prof. dr hab. inż. Marek Samoć
 10. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska.

Komisja Nauk o Życiu (K-3)

 1. prof. dr hab. Jakub Fichna,
 2. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (przewodniczący),
 3. prof. dr hab. Jacek Kuźnicki,
 4. prof. dr hab. Barbara Lipińska,
 5. prof. dr hab. Andrzej Sobczak,
 6. prof. dr hab. Anetta Undas,
 7. prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło.

Inne komisje Rady NCN:

Komisja Odwoławcza Rady NCN

 1. prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk,
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak,
 4. prof. dr hab. Dariusz Markowski,
 5. prof. dr hab. Ewa Mijowska (przewodnicząca).

Komisja ds. Regulaminów i Procedur:

 1. prof. dr hab. Jakub Fichna (przewodniczący),
 2. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek,
 3. prof. dr hab. Jerzy Łuczka.

Komisja ds. Etycznych:

 1. prof. dr hab. Barbara Lipińska (przewodnicząca),
 2. prof. dr hab. Piotr Migoń,
 3. prof. dr hab. Teresa Zielińska.

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej:

 1. prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk,
 2. prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (przewodniczący),
 3. dr hab. Justyna Olko,
 4. prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło.

Komisja ds. oceny efektów działalności NCN:

 1. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (przewodnicząca),
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,
 3. prof. dr hab. Stanisław Lasocki,
 4. prof. dr hab. Marek Samoć,
 5. prof. dr hab. Tomasz Szapiro.