Komisje główne Rady NCN:

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (przewodnicząca)
 • dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
 • prof. dr hab. Piotr Kopiec
 • prof. dr hab. Mariola Łaguna
 • dr hab. Bogusław Przywora
 • prof. dr hab. Piotr Roszak
 • dr hab. Bogumił Szady
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic
 • dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak

Komisja Nauk o Życiu (K-3)

 • prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Robert Hasterok
 • prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 • prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz
 • dr hab. inż. Krystian Marszałek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński
 • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Inne komisje Rady NCN:

Komisja Odwoławcza Rady NCN

 • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 • prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 • prof. dr hab. Mariola Łaguna

Komisja ds. Regulaminów i Procedur

 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (przewodnicząca)
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic
 • dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik
 • dr hab. inż. Krystian Marszałek
 • dr hab. Bogumił Szady
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

 • dr hab. inż. Krzysztof Fic (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 • dr hab. Bogusław Przywora
 • prof. dr hab. Piotr Skarżyński

Komisja ds. oceny efektów działalności NCN

 • prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Krystyna Bartol
 • dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
 • dr Diana Dajnowicz-Piesiecka
 • prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek
 • prof. dr hab. Piotr Kopiec
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak

Komisja ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin

 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz
 • prof. dr hab. Mariola Łaguna
 • prof. dr hab. Piotr Roszak

Komisja ds. Etycznych

 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Piotr Roszak
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak
 • dr hab. Bogumił Szady