Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.


Zmiany w sposobie wydatkowania środków w konkursie MINIATURA 1


UWAGA: Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59. Więcej>

  • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

MINIATURA 1 – dokumentacja konkursowa:


Załącznik 1 – Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe

Załącznik 2 – Koszty w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe

Załącznik 3 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w konkursie MINIATURA 1

Załącznik 4 – Zasady oceny wniosków w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe

Załącznik 5 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 1

Załącznik 6 – Zasady oceny raportów końcowych przez ekspertów z realizacji pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 1

Załącznik 7 – Zasady oceny raportów końcowych przez Zespół Ekspertów z realizacji pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 1


Załącznik 8 – Panele Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.)

Załącznik 9 – Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania (załącznik do uchwały Rady NCN nr 39/2016 z dnia 11 maja 2016 r.)

Załącznik 10 – Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi