16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 95/2013 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają I konkurs, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 16 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące TANGO oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: NCN oraz NCBR.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować:

  • do Narodowego Centrum Nauki w przypadku pytań dotyczących etapu I (nabór wniosków wstępnych),
  • do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku pytań dotyczących etapu II (nabór wniosków pełnych) oraz realizacji projektów.

Dokumenty do pobrania: