Na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 99/2015 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają II konkurs TANGO (TANGO 2), w ramach przedsięwzięcia realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania badań podstawowych.

Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu TANGO 2 oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: NCN oraz NCBR.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować:

  • do Narodowego Centrum Nauki w przypadku pytań dotyczących etapu I (nabór wniosków wstępnych),
  • do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku pytań dotyczących etapu II (nabór wniosków pełnych) oraz realizacji projektów.

TANGO 2 – dokumentacja konkursowa:

  1. Załącznik nr 1: uchwała Rady NCN nr 99/2015
  2. Załącznik nr 2: regulamin konkursu TANGO 2
  3. Załącznik nr 3: panele NCN