W 2012 r. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum Infect-ERA (ERA-NET on human infectious diseases), do którego należą  europejskie agencje finansujące badania naukowe. Misją sieci jest rozwijanie działalności naukowej w obszarze chorób zakaźnych. Do celów konsorcjum należy m.in. organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze, wspieranie młodych naukowców, a także opracowywanie strategii i dokumentacji na temat stanu badań we wspomnianym obszarze nauki.

Konkursy

The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g. innate immune response, populations at risk, etc.). Development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction (zamknięty)

Tematyka konkursu

 • The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g. innate immune response, populations at risk, etc.).
 • Development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 17 marca 2016 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Indie, Izrael, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Węgry, Włochy

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 15 lipca 2016 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.

Prosimy również o zapoznanie się z wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskodawców z Polski (s. 32-33).

The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay; Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases (zamknięty)

Tematy konkursu:

 • The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors influencing this interplay
 • Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące HIV/AIDS, żółtaczki zakaźnej typu B i C, malarii i gruźlicy.

Do konkursu  należy zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów:

 • Belgia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Indie
 • Izrael
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Węgry
 • Włochy

Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć 3 lat.

Sposób i termin składania wniosków

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć skrócony opis projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie – pełny opis projektu, tzw. full proposal.  Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 18 marca 2015 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 17 lipca 2015 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to grudzień 2015 r.

Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego dostępnego tutaj: https://www.submission-infect-era.eu/.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. Infect-ERA Call 2015 Call Text 3rd Call
 2. Infect-ERA Call 2015 Guidelines for Applicants
 3. Infect-ERA Call 2015 PreProposal Example and Hints

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call. 

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partnering Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: http://www.infect-era.eu/collaborations.

Polscy wnioskodawcy są zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 25 marca 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO):  www.osf.opi.org.pl.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF  powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem ero z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 73/2014 – 11 września 2014 r. (1 EUR=4,1935 PLN).

Kontakt:

dr Magdalena Kowalczyk, magdalena.kowalczyk@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9160

dr Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017

Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections; Development and application of new techniques to investigate the initial steps of the infection process (zamknięty)

Tematy konkursu:

 • Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections
 • Development and application of new techniques to investigate the initial steps of the infection process

(zamknięty)

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Węgry, Indie, Izrael, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 500 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania skróconych wniosków: 2 kwietnia 2014 r.

Termin składania pełnych wniosków: 4 sierpnia 2014 r.

Wyniki konkursu:  wrzesień 2014

Dokumentacja konkursowa:

Call text: http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/Infect-ERA%202JTC2014_Call%20Text.pdf

Guidelines for applicants: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/Infect-ERA%202JTC2014_Guidelines.pdf

Eligibility Requirements

Szczegółowe informacje: http://www.infect-era.eu/1st-call-2013

The microbes’ environment and infection including metabolism of microbes, molecular mechanisms and strategies of their pathogenicity; The host-microbe interaction, co-infection, microorganisms transmissibility and host susceptibility factors (zamknięty)

 • The microbes’ environment and infection including metabolism of microbes, molecular mechanisms and strategies of their pathogenicity;
 • The host-microbe interaction, co-infection, microorganisms transmissibility and host susceptibility factors.

(zamknięty)

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Izrael, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 500 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków: 3 września 2013 r.

Wyniki: grudzień 2013

Dokumentacja konkursowa:

National Eligibility Requirements

Guidelines

Szczegółowe informacje: http://www.infect-era.eu/1st-call-2013