M-ERA.NET jest siecią 49 organizacji z 35 krajów finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze.

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem sieci M-ERA.NET od 2015 r.

M.ERA-NET 3 Call 2024 (otwarty)

M.ERA-NET 3 Call 2023 (zamknięty)

M.ERA-NET 3 Call 2022 (zamknięty)

M-ERA.NET 3 Call 2021 (zamknięty)

M-ERA.NET 2 Call 2020 (zamknięty)

M-ERA.NET 2 Call 2019 (zamknięty)

M-ERA.NET 2 Call 2018 (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • High performance composites
 • Functional materials
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 12 czerwca 2018 r.  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Zgodnie z uchwałą  UNISONO (por. s 2-3), kosztorys projektu podlega ocenie formalnej. W związku z tym kierownicy polskich zespołów badawczych proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną kosztorysu dotyczącego polskiej części projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. na adres: anna.kotarba@ncn.gov.pl.

Tabela budżetowa

Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 8 listopada 2018 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie ZSUN/OSF (wniosek UNISONO).
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO [por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b)] konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 marca 2018 r.: 1 EUR = 4,2024  PLN.

Polskie projekty finansowane w konkursie:

 1. NanoTENDO: Transfer nanocząstek przez barierę śródbłonkową
  • Kierownik polskiego zespołu: prof. Maria Bryszewska (koordynator całego projektu międzynarodowego), Uniwersytet Łódzki.
  • Partnerzy: Prof. Francisco Javier de la Mata, University of Alcalá, Hiszpania;  Prof. Ilze Štrumfa, Riga Stradiņš University, Łotwa; Dr. Juris Jansons, Latvian Biomedical Research and Study Centre, Łotwa.
 2. FunKeyCat: Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym
  • Kierownik polskiego zespołu: dr Sebastian Wachowski, Politechnika Gdańska.
  • Partnerzy: Prof. Truls Norby, University of Oslo, Norwegia (kierownik projektu); Dr. Einar Vøllestad, SINTEF AS, Norwegia; Prof. José M. Serra, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC); Hiszpania.
 3. NOEL: Innowacyjne nanostrukturalne elektrody dla magazynowania energii 
  • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska.
  • Partnerzy: Dr. Maria Bernechea, University of Zaragoza, Hiszpania (kierownik projektu); Prof. dr. Robert Dominko, National Institute of Chemistry, Słowenia.
 4. HOTselflub: Samo-smarujące systemy tribologiczne pracujące w warunkach wysokich temperatur
  • Kierownik polskiego zespołu: dr Agnieszka Tomala, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
  • Partnerzy: Dr. Manel Rodriguez Ripoll, Austrian Centre of Competence for Tribology, Austria (kierownik projektu); Prof. Irina Hussainova, Tallinn University of Technology, Estonia; Dr. Martin Kirchgaßner, Castolin GmbH, Austria.

M-ERA.NET 2 Call 2017 (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Integrated computational materials engineering (ICME)
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • High performance composites
 • Multifunctional materials
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 13 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Islandia (udział niepotwierdzony), Izrael, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Republika Południowej Afryki, Rumunia (udział niepotwierdzony), Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.


Dokumentacja konkursowa:


Szczegółowe informacje o konkursie: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017

 

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b)) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 14 marca 2017 r.: 1 EUR= 4,3295 PLN.
 5. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

PROJEKTY Z UDZIAŁEM POLSKICH NAUKOWCÓW NAGRODZONE W KONKURSIE:

 1. NADEA: Nanostrukturalne stopy o wysokiej entropii konfiguracyjnej otrzymywane metodą druku 3D

  Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska

 2. Boron-Basalt fibers: Rozwój zastosowania zbrojenia betonu w postaci włókien borowo-bazaltowych do budowy obiektów do gromadzenia materiałów nuklearnych i radioaktywnych

  Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Łukasz Skarżyński

 

M-ERA.NET 2 Call 2016 (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • integrated computational materials engineering (ICME),
 • innovative surfaces, coatings and interfaces,
 • high performance synthetic and biobased composites,
 • functional materials,
 • interfaces between materials and biological hosts for health applications,
 • materials for additive manufacturing.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 14 czerwca 2016 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie: lista krajów.

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 10 listopada 2016 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.     

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Prosimy również o zapoznanie się z wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskujących do NCN.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o finansowanie badań podstawowych prosimy o kontakt z NCN.

PROJEKTY Z UDZIAŁEM POLSKICH NAUKOWCÓW NAGRODZONE W KONKURSIE:

 1. ALD4MAX: Wytwarzanie powłok na bazie faz MAX i MXene metodą atomowego osadzania warstw

Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Łukasz Kołodziejczyk, Politechnika Łódzka

Partnerzy: dr Diego Martínez, University of Minho (koordynator projektu); dr Mercedes Vila Juárez, Ctech Nano; prof. Mato Knez, CIC Nanogune; dr. Ir. V. Ocelik, University of Groningen

 1. BIOMEMBRANE: Model in vitro warstwy barwnikowej siatkówki oka ludzkiego

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska

Partnerzy: prof. Giovanni Vozzi, University of Pisa – Research Center “E.Piaggio” (koordynator projektu); prof. Miguel Seabra, NOVA Medical School; dr Eugene Smit, Stellenbosch Nanofiber Company; dr Miguel Vega, Allinky Biopharma

 1. GoPHy MiCO: Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Politechnika Gdańska

Partnerzy: prof. Truls Norby, University of Oslo (koordynator projektu); dr Magnus H. Sørby, Institute for Energy Technology; prof. José M. Serra, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

 1. MuMo4PEC: Wieloskalowe modelowanie i projektowanie interfejsów foto-elektrochemicznych

Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Bartłomiej Szyja, Politechnika Wrocławska

Partnerzy: dr A. Bieberle-Hütter, Dutch Institute for Fundamental Energy Research (koordynator projektu; prof. Sofia Calero, Universidad Pablo de Olavide; prof. Thijs Vlugt, Delft University of Technology

 1. PELARGODONT: Inżynieria i funkcjonalizacja systemów kontrolowanego uwalniania substancji bioaktywnych z Pelargonium sidoides w leczeniu ognisk zapalnych spowodowanych paradontozą

Polski zespół badawczy: prof. Marek Kowalczuk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (kierownik polskiego zespołu), prof. Stanisław Kistryn, Uniwersytet Jagielloński

Partnerzy: prof.  Nijole Savickiene, Lithuanian University of Health Sciences (koordynator projektu), prof. Maija Dambrova, Latvian Institute of Organic Synthesis; prof. Andrejs Skesters, Riga Stradins University, Laboratory of Biochemistry; prof. Lia Rimondini, Università Piemonte Orientale; dr Vygandas Juras, UAB Ferentis

 1. PNANO4BONE: Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki w medycynie regeneracyjnej

Polski zespół badawczy: prof. Grażyna Ginalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (kierownik polskiego zespołu), prof. Joanna Pawłat, Politechnika Lubelska

Partnerzy: dr David Duday, Luxembourg Institute of Science and Technology (koordynator projektu), prof. Sophie Hermans, Université Catholique de Louvain; dr Cristina Canal, Universidad Politécnica de Cataluña; dr Richard Fry, CELLON SA

Kontakt:


M-ERA.NET 2 otrzymała dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 685451.

 

M-ERA.NET 2 otrzymała dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 685451.