czw., 10/04/2014 - 12:45

W Lublinie trwają Dni Narodowego Centrum Nauki 2014. Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki oraz władz uczelni lubelskich będących współorganizatorami i gospodarzami imprezy. Dni NCN to wydarzenie, które ma przybliżyć lokalnemu środowisku naukowemu możliwości i mechanizmy finansowania badań naukowych, jakie oferuje Narodowe Centrum Nauki.

NCN w 2013 roku przyznało naukowcom środki w wysokości ponad 1 mld zł na realizację najlepszych projektów. Fundusze wystarczyły na sfinansowanie mniej więcej 23% wszystkich wniosków. Stosujemy, zgodnie z najlepszymi standardami światowymi, system oceny środowiskowej. To sami naukowcy decydują, które projekty są warte finansowania – podkreślił podczas konferencji prasowej prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Badacze z województwa lubelskiego w latach 2012-2013 zdobyli w konkursach Narodowego Centrum Nauki 200 grantów na łączną kwotę 52 mln zł.

Dni Narodowego Centrum Nauki to też okazja do wysłuchania przedstawicieli miejscowych uczelni i zebrania komentarzy, sugestii i propozycji dotyczących oferty Centrum i procedury oceny wniosków o finansowanie.

Dni NCN odbywają się już po raz drugi, więc powoli stają się tradycją. Dzięki tej imprezie chcemy nie tylko pokazać naszych laureatów, ale przede wszystkim porozmawiać z naukowcami składającymi do nas wnioski  i realizującymi projekty – dodał prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Obchody Dni NCN 2014 zaplanowano na dwa dni, 9 i 10 kwietnia 2014 r. Pierwszego dnia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady, w którym wzięli udział również przedstawiciele uczelni lubelskich oraz goście z uczelni z całej Polski. Podczas posiedzenia dyskutowano nad tym, w jaki sposób naukowcy korzystają z konkursów NCN i z jakimi problemami się spotykają. Rozmawiano również o efektywnym wykorzystaniu środków europejskich w ramach programów operacyjnych zaplanowanych na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Pierwszy dzień obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki to również prezentacje laureatów konkursów, którzy już realizują badania dzięki środkom pozyskanym z NCN. O swoich projektach opowiedzieli przedstawiciele wszystkich grup nauk (HS, ST, NZ), którzy otrzymali finansowanie w ramach ośmiu rodzajów konkursów. Publiczność na sali miała okazję dowiedzieć się, w jaki sposób bakteriofagi mogą pomóc nam walczyć z bakteriami atakującymi rośliny, jak można zarejestrować i zachować dla przyszłych pokoleń współczesną wymowę polską czy też dowiedzieć się, czym jest fizyka zimnych atomów. Więcej szczegółów na temat poszczególnych prezentacji można odnaleźć tutaj.

W czwartek 10 kwietnia w ramach Dni NCN odbywają się:

  • godz. 10.00 – warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych, gdzie można dopytać o prawne, finansowe i administracyjne aspekty obsługi projektów finansowanych przez NCN;
  • godz. 11.00 – trzy równoległe spotkania dla naukowców zainteresowanych konkursami NCN, przeznaczone dla przedstawicieli trzech grup nauk: Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ);
  • godz. 15.00 – seminarium Rady Młodych Naukowców, które będzie można również obejrzeć online za pośrednictwem strony NCN.

Szczegółowe informacje na temat Dni Narodowego Centrum Nauki 2014.