pt., 23/07/2021 - 09:27

Opublikowaliśmy kolejne wyniki konkursu OPUS 20 + LAP, w którym badacze na wszystkich etapach kariery naukowej mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach ścieżki Lead Agency Procedure (LAP), gdzie Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej. Na podstawie decyzji ekspertów NCN i po akceptacji ze strony słoweńskiej agencji Slovenian Research Agency (ARRS) oraz – dla projektów trójstronnych – austriackiej agencji FWF (Austrian Science Fund), do finansowania skierowano 10 projektów, w tym trzy trójstronne. W ręce naukowców trafi łącznie prawie 13 mln zł.

W rozstrzygniętym w maju konkursie OPUS 20 + LAP eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł, w tym 79 wniosków OPUS LAP, które podlegały zatwierdzeniu przez instytucje partnerskie. Akceptacji dokonały już agencje z Austrii (Austrian Science Fund – FWF), Czech (Czech Science Foundation – GACR) i Szwajcarii (Swiss National Science Foundation – SNSF), a do ich grona dołączyła także słoweńska agencja ARRS, która pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski rekomendowane przez NCN.

Listy rankingowe

Wśród dziesięciu finansowanych grantów sześć przyznano wnioskom z grupy nauk ścisłych i technicznych, trzy wnioskom w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a jeden – w dziedzinie nauk o życiu.

Jednym z projektów, który zostanie zrealizowany we współpracy dwustronnej z zespołem naukowców ze Słowenii w ramach OPUS 20 + LAP jest projekt „Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii”. Przedmiotem badań prowadzonych po polskiej stronie pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Uniwersytetu Śląskiego będą trzy ruchy oparte na teoriach spiskowych, których działalność uaktywniła sytuacja pandemii na świecie: (1) ruch antycovidowy, (2) ruch anty 5G i (3) ruch antyszczepionkowy. Celem projektu jest zbadanie zjawiska wykorzystania tych inicjatyw w polskiej i słoweńskiej polityce oraz czynników wpływających na ich ewentualną polityczną atrakcyjność bądź jej ewentualny brak. W ramach konkursu sfinansowany zostanie także projekt „Olfaktometria w badaniach dziedzictwa kulturowego: wychwytywanie, rekonstrukcja i konserwacja zapachów historycznych”, w którym kierownikiem polskiego zespołu będzie dr hab. Tomasz Sawoszczuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przyznany grant umożliwi polskim i słoweńskim naukowcom przeprowadzenie analizy woni obiektów historycznych o szczególnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Rezultaty badań zostaną wykorzystane do odtworzenia zapachów zbadanych zabytków, co pozwoli stworzyć planowane Międzynarodowe Archiwum Zapachów Historycznych.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 20 w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów ze Słowenii oraz trójstronnej z udziałem zespołów ze Słowenii i Austrii zostaną wysłane 23 lipca 2021 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.