pt., 30/12/2022 - 08:54
Kod CSS i JS

Publikujemy wyniki konkursu OPUS 22+LAP/Weave na projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców we współpracy z zespołami z Niemiec oraz Słowenii. Finansowanie otrzymało 15 dwustronnych polsko-niemieckich projektów badawczych (trzy z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, cztery z obszaru nauk o życiu i aż osiem z obszaru nauk ścisłych i technicznych) oraz jeden projekt trójstronny polsko-niemiecko-słoweński z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Łączna wysokość przyznanego finansowania to ponad 19,9 mln zł. 

Listy rankingowe OPUS 22+LAP/Weave

Lista projektów dwustronnych polsko-niemieckich zakwalifikowanych w konkursie OPUS 22+LAP/Weave (PDF)

Lista: projekt trójstronny polsko-niemiecko-słoweński zakwalifikowany w konkursie OPUS 22+LAP/Weave (PDF)

Wśród tematów dwustronnych projektów finansowanych w ramach konkursu OPUS LAP pojawiają się zagadnienia związane z ekologią. Projekt z obszaru nauk o życiu, którego kierownikiem po polskiej stronie jest dr hab. Radosław Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, koncentruje się na zbadaniu, jak zróżnicowanie genów układu odpornościowego i zanieczyszczenie środowiska oddziałują na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego i w dalszej konsekwencji – na rozród danego osobnika. Badania zostaną zrealizowane na przykładzie populacji rybitwy rzecznej żyjącej na terenie północnych Niemiec. Kierownikiem projektu po stronie partnera zagranicznego jest Sandra Bouwhuis z niemieckiego Institute of Avian Research.

Ekologią w polityce zajmie się dr inż. Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Claudiusem Gräbner-Radkowitsch z Europa-University Flensburg. Celem ich badań jest lepsze zrozumienie wpływu realizacji polityki zielonej transformacji na kraje i regiony Unii Europejskiej oraz wskazanie na obszary, w których niesie ona ze sobą niebezpieczeństwo wywołania polaryzacji społeczno-gospodarczej.

Poprawa prognozowania parametrów orientacji Ziemi dla celów geodezyjnych w czasie rzeczywistym to tytuł projektu z obszaru nauk ścisłych i technicznych, którym pokierują prof. dr hab. Jolanta Nastula z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk po stronie polskiej oraz Jan Saynisch-Wagner z GFZ German Research Centre for Geosciences po stronie niemieckiej. W trakcie swoich badań zamierzają ocenić dokładność i poprawić jakość prognoz parametrów orientacji Ziemi (ang. Earth Orientation Parameters, EOP). Parametry te opisują orientację Ziemi w przestrzeni i są wyznaczane na podstawie pozycji punktów na jej powierzchni względem inercjalnego układu odniesienia. Precyzyjna informacja na temat EOP jest kluczowa zarówno dla badań naukowych, praktycznego wykorzystania globalnego systemu nawigacji satelitarnej, planowania misji kosmicznych, jak i dla użytkownika wyznaczającego trasę podróży lub przeprowadzającego obserwacje nieba.

Całkowity budżet wszystkich dwustronnych projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 22+LAP/Weave we współpracy NCN z niemiecką agencją German Research Foundation (DFG) wyniósł ponad 19 mln złotych.

W konkursie OPUS 22+LAP/Weave sfinansowany został również projekt polsko-niemiecko-słoweński pt. Równoczesne zastosowanie funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz magnetoencefalografii opartej na optycznie pompowanych magnetometrach do obrazowania sprzężenia neuronalno-naczyniowego. Kierownikami współpracujących zespołów są prof. dr hab. inż. Adam Liebert z Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Tilmann  Sander-Thömmes z Physikalisch-Technische Bundesanstalt oraz Zvonko Jagličić z University of Ljubljana. Budżet projektu to ponad 860 tys. zł.

Procedura agencji wiodącej – LAP

W ramach konkursu OPUS 22 + LAP/Weave badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery. Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Wysyłka decyzji

Informujemy, że dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków OPUS LAP zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w ramach współpracy dwustronnej z German Research Foundation (DFG) oraz współpracy trójstronnej z German Research Foundation (DFG) i Slovenian Research Agency (ARRS). Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku nieotrzymania decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.