pt., 28/07/2023 - 10:00
Kod CSS i JS

11 polskich zespołów badawczych zrealizuje dwustronne projekty we współpracy z naukowcami z Czech oraz trójstronny projekt przy współpracy z naukowcami z Czech i Austrii w ramach konkursu OPUS 24+LAP/Weave. Na sfinansowanie ich projektów NCN przeznaczy ponad 13,7 mln zł.

Naukowczynie i naukowcy z Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Warszawy i Zabrza zrealizują 10 dwustronnych polsko-czeskich projektów: 6 w obszarze nauk ścisłych i technicznych oraz 4 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wśród laureatów jest projekt prof. Tomasza Jankowiaka z Politechniki Poznańskiej z obszaru inżynierii lądowej, dotyczący zachowania materiałów i konstrukcji w odpowiedzi na oddziaływania dynamiczne w pożarze. Przedmiotem badań będzie stal konstrukcyjna, której właściwości w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach odkształceń nie są dobrze rozpoznanymi tematami badawczymi. W trakcie realizacji projektu naukowcy odpowiedzą na szereg pytań oraz uzyskają wyniki eksperymentalne, które pomogą zrozumieć mechanizm zawalania się budynków w pożarze, kiedy pożar powoduje takie zdarzenia jak upadek elementów konstrukcji, uderzenie, wybuch. Pozyskana w projekcie wiedza ułatwi opracowywanie modeli i zasad projektowania konstrukcji narażonych na kombinację termicznych i dynamicznych oddziaływań. Badania zostaną zrealizowane we współpracy z prof. Františkiem Waldem z Czech Technical University in Prague.

Finansowanie otrzymał również jeden projekt trójstronny polsko-czesko-austriacki, realizowany przez badaczy z Wrocławia. Zespół pod kierownictwem prof. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z prof. Elżbietą Wojaczyńską z Politechniki Wrocławskiej przeprowadzi badania w ramach trójstronnego polsko-czesko-austriackiego projektu OPUS LAP pt. „Syntetyczne siderofory do zastosowań w obrazowaniu molekularnym”. Ich badania dotyczą udoskonalenia narzędzi i środków służących w medycynie do rozpoznawania rozwijających się chorób np. śledzenia wzrostu guza nowotworowego. Naukowcy w finansowanym projekcie skupią się na poszukiwaniu środków kontrastowych, które będą efektywnie wspierać łączone techniki obrazowania: Pozytonową Tomografię Emisyjną (PET), techniki tomografii komputerowej (CT), rezonans magnetyczny (MRI) oraz optyczne obrazowanie fluorescencyjnym (OFI). Polacy połączą swoje siły z dr. Petříkiem Milošem z Palacky University w Czechach oraz prof. Clemensem Decristoforo z Medical University Innsbruck w Austrii, aby wspólnie zaprojektować i opracować syntetyczne, biomimetyczne analogi naturalnych sideroforów hydroksamowych, które mają ogromny potencjał jako nowatorskie, nieinwazyjne czynniki kontrastowe.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych w konkursie OPUS 24+LAP/Weave

Lista polsko-czeskich projektów OPUS LAP

Lista OPUS LAP – projekt polsko-czesko-austriacki

Prace polskich naukowców w wyłonionych projektach finansuje Narodowe Centrum Nauki, prace czeskich naukowców finansuje Czech Science Foundation (GACR), zaś prace naukowców z Austrii finansuje Austrian Science Fund (FWF).

Procedura agencji wiodącej – LAP

W rozstrzygniętym w maju br. konkursie OPUS 24+LAP/Weave do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

Procedura LAP to standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Wnioski OPUS LAP były oceniane razem z pozostałymi wnioskami OPUS, przez te same zespoły ekspertów, jednak dodatkowo oceniano dorobek kierowników zagranicznych zespołów, wykonanie przez nich innych projektów badawczych oraz sprawdzano, czy wkład wszystkich zespołów w realizację projektu jest zrównoważony i komplementarny.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 24+LAP/Weave w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów z Czech oraz trójstronnej z udziałem zespołów z Czech i Austrii zostały wysłane 28 lipca 2023 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN