czw., 04/07/2024 - 14:00
Kod CSS i JS

2 lipca w Warszawie rządy Polski i Niemiec przyjęły dokument, w którym zadeklarowały wolę pogłębiania bliskich stosunków w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. W części dokumentu poświęconej nauce mowa jest o centrach Dioscuri – wspólnej inicjatywie NCN i Towarzystwa Maxa Plancka oraz naszej współpracy z organizacją DFG.

„Polsko niemiecki plan działania” to dokument przyjęty po konsultacjach międzyrządowych z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, które odbyły się na początku tygodnia w Warszawie. Rządy obu krajów zadeklarowały współpracę m.in. w kwestiach gospodarczych, związanych z bezpieczeństwem oraz nauką i edukacją.

W części dokumentu dotyczącej nauki sygnatariusze podkreślili chęć „stworzenia silnych podstaw dla nauki, badań i innowacji przez wspólne inwestycje, aby zagwarantować dobrobyt, mocną pozycję konkurencyjną i suwerenność technologiczną Polski, Niemiec i Europy.”

W tej części wymienione są dwie inicjatywy organizowane przez NCN wspólnie z niemieckimi partnerami – Centra Dioscuri, prowadzone z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) oraz współpracę NCN z naszym niemieckim odpowiednikiem – Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

„Centra Dioscuri w Polsce (…) wyznaczają standardy doskonałości naukowej, promują migrację talentów w Europie („Brain circulation”) i poszerzają europejską przestrzeń badawczą (EPB). Chcemy, aby te centra stały się katalizatorami zacieśniania współpracy europejskiej” – napisano w dokumencie przyjętym przez oba rządy.

Przypomnijmy – program Dioscuri umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w polskich jednostkach naukowych. Do tej pory powstało osiem centrów – w instytutach Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszyscy dotychczasowi laureaci, wybrani przez międzynarodowy komitet naukowy, to polscy młodzi naukowcy, którzy wrócili do kraju po latach pracy zagranicą. W kolejnych edycjach konkursu laureatami zostali:

Trwają intensywne starania o uruchomienie kolejnej edycji programu.

W „Polsko-niemieckim planie działania” z „zadowoleniem przyjęto także ożywioną współpracę” Deutsche Forschungsgemeinschaft i naszej agencji, wynikającą z udziału obu instytucji w wielostronnej europejskiej inicjatywie Weave. Wspomniano również o Polsko-Niemieckich Spotkaniach Naukowych, organizowanych cyklicznie przez NCN, DFG i Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Informacja o konsultacjach międzyrządowych oraz pełny „Polsko-niemiecki plan działania” dostępne są na stronie KPRM.

Podcast NCN o Centrach Dioscuri