Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2024 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje.

Rodzaj konkursu 2024
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór ciągły w trakcie 2024 r., w terminach wynikających z harmonogramów obowiązujących w agencjach wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
IMPRESS-U nabór kontynuowany od 2023 r., ciągły do 31 grudnia 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli dostępnych środków wyniki ogłaszane do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego

MINIATURA 8

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 27

PRELUDIUM 23

15 marca 17 czerwca grudzień 2024 r.

SONATA BIS 14

MAESTRO 16

17 czerwca 17 września

marzec 2025 r.

OPUS 28 + LAP/Weave

SONATA 20

16 września 16 grudnia

OPUS 28, SONATA 20 – czerwiec 2025 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2025 r.

SONATINA 9

16 grudnia 17 marca 2025 r.

wrzesień 2025 r.

Harmonogram konkursów w roku 2023

Rodzaj konkursu 2023
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

MINIATURA 7

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 25

PRELUDIUM 22

15 marca 15 czerwca grudzień 2023 r.

SONATA BIS 13

MAESTRO 15

PRELUDIUM BIS 5

15 czerwca 15 września

marzec 2024 r.

PRELUDIUM BIS 5 – do lutego 2024 r.

IMPRESS-U nabór ciągły od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. lub wcześniejszego wyczerpania puli dostępnych środków 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego

OPUS 26 + LAP/Weave

SONATA 19

15 września 15 grudnia

OPUS 26, SONATA 19 – czerwiec 2024 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2024 r.

SONATINA 8

DAINA 3

15 grudnia 15 marca 2024 r.

SONATINA 8 – wrzesień 2024 r.

DAINA 3 – listopad 2024 r.

Harmonogram konkursów w roku 2022

Rodzaj konkursu 2022
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

MINIATURA 6

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 23

PRELUDIUM 21

POLONEZ BIS 2

15 marca 15 czerwca grudzień 2022 r.

SONATA BIS 12

MAESTRO 14

15 czerwca 15 września

marzec 2023 r.

OPUS 24 + Weave

PRELUDIUM BIS 4

SONATA 18

POLONEZ BIS 3

15 września 15 grudnia

OPUS 24, SONATA 18, POLONEZ BIS 3 – czerwiec 2023 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2023 r.

PRELUDIUM BIS 4 – maj 2023 r.

SONATINA 7

SHENG 3

15 grudnia 15 marca 2023 r.

SONATINA 7 – wrzesień 2023 r.

SHENG 3 – listopad 2023 r.

Harmonogram konkursów w roku 2021

Rodzaj konkursu 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
WEAVE-UNISONO nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2021 r.
DIOSCURI 4 23 lutego 15 czerwca luty 2022 r.

OPUS 21

PRELUDIUM 20

15 marca 15 czerwca grudzień 2021 r.

MINIATURA 5*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r.

SONATA BIS 11

MAESTRO 13

15 czerwca 15 września

marzec 2022 r.

OPUS 22 + LAP/ WEAVE

PRELUDIUM BIS 3

SONATA 17

POLONEZ BIS 1

15 września 15 grudnia

czerwiec 2022 r. 

WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

SONATINA 6

15 grudnia 15 marca 2022 r.

wrzesień 2022 r.

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie. 

Harmonogram konkursów w roku 2020

Rodzaj konkursu 2020
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
CEUS-UNISONO nabór ciągły od 24 lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS*

16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

DAINA 2
15 czerwca 15 września

marzec 2021 r.

maj 2021 r. (DAINA 2)

OPUS 20 + LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

BEETHOVEN CLASSIC 4

15 września 15 grudnia

czerwiec 2021 r. 

LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)

SONATINA 5

SHENG 2

15 grudnia 15 marca 2021 r.

wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)

listopad 2021 r. (SHENG 2)

MINIATURA 4*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

Harmonogram konkursów w roku 2019

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

SONATA BIS 9

MAESTRO 11

UWERTURA 4

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.
GRIEG* 17 czerwca 28 października marzec 2020 r.

IDEALAB*

17 czerwca 19 sierpnia

marzec 2020 r.

ALPHORN 1 lipca 8 października czerwiec 2020 r.

OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

PRELUDIUM BIS 1

DAINA 2**

16 września 16 grudnia

czerwiec 2020 r.

SONATINA 4

ETIUDA 8

POLS*

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.

MINIATURA 3

nabór ciągły do 30.09.2019 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu

* konkursy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, termin ogłoszenia może ulec zmianie

** z uwagi na modyfikację zasad oceny wniosków planowane ogłoszenie konkursu DAINA 2 zostało przesunięte na 2020 r. 

 

Harmonogram konkursów w roku 2018

Rodzaj konkursu 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca 15 czerwca grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

SHENG 1

15 czerwca 17 września marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN CLASSIC 3

BEETHOVEN LIFE 1

14 września 17 grudnia

czerwiec 2019 r.

 

październik 2019 r.

(BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia 15 marca 2019 r. wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły:
  • Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00)
  • Etap II: od momentu zamknięcia I etapu do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

MINIATURA 2

nabór ciągły, od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

Harmonogram konkursów w roku 2017

Rodzaj konkursu 2017
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 16 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
PRELUDIUM 15 marca 16 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
HARMONIA 14 czerwca 15 września 15 marca 2018
MAESTRO 14 czerwca 15 września 15 marca 2018
SONATA 14 czerwca 15 września 15 marca 2018
SONATA BIS 14 czerwca 15 września 15 marca 2018
DAINA 15 września 15 grudnia 30 czerwca 2018
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
UWERTURA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
TANGO 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018

Harmonogram konkursów w roku 2016

Rodzaj konkursu 2016
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
UWERTURA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
POLONEZ 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 30 maja 2017
BEETHOVEN 15 września 15 grudnia 31 października 2017

Harmonogram konkursów w roku 2015

Rodzaj konkursu 2015
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 16 marca 16 czerwca 16 listopada
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2016
PRELUDIUM 16 marca 16 czerwca 16 listopada
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2016
SONATA 16 marca 16 czerwca 16 listopada
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2016
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2016
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2016
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2016
FUGA 15 grudnia 15 marca 2016 15 września 2016
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2016 15 września 2016
SYMFONIA 15 grudnia 15 marca 2016 15 września 2016
POLONEZ 15 września 15 grudnia 31 maja 2016 r.
TANGO 15 grudnia 15 marca 2016 I etap - 15 czerwca 2016 r.

Harmonogram konkursów w roku 2014

Rodzaj konkursu 2014
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 17 marca 17 czerwca 17 grudnia
15 września 15 grudnia 11 maja 2015
PRELUDIUM 17 marca 17 czerwca 17 grudnia
15 września 15 grudnia 11 maja 2015
SONATA 17 marca 17 czerwca 17 grudnia
15 września 15 grudnia 11 maja 2015
SONATA BIS 16 czerwca 16 września 5 lutego 2015
HARMONIA 16 czerwca 16 września 5 lutego 2015
MAESTRO 16 czerwca 16 września 5 lutego 2015
FUGA 15 grudnia 16 marca 2015 16 września 2015
ETIUDA 15 grudnia 16 marca 2015 16 września 2015
SYMFONIA 15 grudnia 16 marca 2015 16 września 2015

Harmonogram konkursów w latach 2012-2013

Rodzaj konkursu 2012 2013
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków
OPUS 15 marca 19 czerwca 15 marca 17 czerwca
15 września 15 grudnia 16 września 16 grudnia
PRELUDIUM 15 marca 19 czerwca 15 marca 17 czerwca
15 września 15 grudnia 16 września 16 grudnia
SONATA 15 marca 19 czerwca 15 marca 17 czerwca
15 września 15 grudnia 16 września 16 grudnia
SONATA BIS 15 marca 19 czerwca 14 czerwca 16 września
15 września 15 grudnia
HARMONIA 15 czerwca 15 września 14 czerwca 16 września
15 grudnia 15 marca 2013
MAESTRO 15 czerwca 15 września 14 czerwca 16 września
15 grudnia 15 marca 2013
FUGA 15 grudnia 15 marca 2013 16 grudnia 17 marca 2014
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2013 16 grudnia 17 marca 2014
SYMFONIA 15 listopada 15 marca 2013 16 grudnia 17 marca 2014
TANGO     16 grudnia 17 marca 2014

Harmonogram konkursów w roku 2011

Rodzaj konkursu 2011
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Zamknięcie konkursu*
OPUS 15 marca 17 czerwca 30 listopada
15 września 22 grudnia 30 czerwca 2012
PRELUDIUM 15 marca 17 czerwca 30 listopada
15 września 22 grudnia 30 czerwca 2012
SONATA 15 marca 17 czerwca 30 listopada
15 września 22 grudnia 30 czerwca 2012
HARMONIA 15 marca 17 czerwca 30 listopada
15 grudnia 19 marca 2012 30 lipca 2012
MAESTRO 15 czerwca 30 września 31 marca 2012
15 grudnia 19 marca 2012 30 lipca 2012
Staże podoktorskie 15 grudnia 19 marca 2012 30 czerwca 2012

*przewidywany termin zamknięcia konkursu, wraz z podpisaniem umów z grantobiorcami.