Kod CSS i JS

Celem konkursu IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine) jest wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie i otwarcie nowych możliwości współpracy naukowców polskich i ukraińskich z naukowcami z USA oraz krajów bałtyckich.

Konkurs organizowany jest przez instytucje z sześciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Jego inicjatorem i agencją wiodącą, w której odbędzie się ocena merytoryczna wniosków, jest amerykańska agencja National Science Foundation (NSF).

– Głównym celem konkursu jest wsparcie bardzo dobrych projektów, promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich badaczek i badaczy z globalnym środowiskiem naukowym oraz odbudowa potencjału naukowego w Ukrainie – mówi Justyna Woźniakowska, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej NCN. Ekspertka zwraca uwagę, że IMPRESS-U daje także nową szansę na współpracę zespołów polskich z naukowcami amerykańskimi. – W historii programów grantowych NCN takie możliwości pojawiały się rzadko i z reguły w wąsko określonych obszarach badawczych. Ten konkurs umożliwia współpracę w dziedzinach wspieranych przez NSF – dodaje.

Amerykańska agencja finansuje badania we wszystkich obszarach nauk, z wyjątkiem badań humanistycznych oraz medycznych.

Nabór wniosków prowadzony będzie do końca 2025 roku, może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie pula dostępnych środków w NCN lub instytucjach partnerskich. Na finansowanie projektów realizowanych przez polskie zespoły Rada NCN przeznaczyła 10 mln zł.

Informacje o konkursie

Ogłoszenie IMPRESS-U

Pierwsze wyniki IMPRESS-U

Podcast o konkursie i współpracy międzynarodowej NCN

   Spotify

   Apple Podcast

   Google Podcast

 

Konkurs IMPRESS-U to kolejna inicjatywa NCN, z której skorzystać mogą badaczki i badacze z Ukrainy. Niedługo po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku przygotowaliśmy m.in. specjalny program dla naukowców i program stypendialny dla studentów i doktorantów, finansowany z funduszy norweskich i EOG. Wszystkie inicjatywy NCN skierowane do ukraińskiego środowiska naukowego zostały zaprezentowane na stronie NCN dla Ukrainy.