Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19ogłoszonego przez NCN w dniu 30 marca 2020 r. 

  • SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
  • Koordynator: dr inż. Tomasz Szumełda
  • Data ogłoszenia konkursu: 30 marca 2020 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Wnioskowana kwota (PLN) Przyznane środki (PLN) Panel
1. Maszyneria biosyntezy kapu mRNA wirusa SARS-CoV-2 – badania nad aktywnością metylotransferazy białek nsp14 i nsp16 z użyciem wysokoprzepustowej metody fluorescencyjnej dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW Uniwersytet Warszawski 769 200 769 200 ST4
2. Retargetowanie znanych leków w kierunku proteaz uczestniczących w rozwoju choroby COVID-19 prof. dr hab. Marcin Drąg Politechnika Wrocławska 1 590 000 1 590 000 NZ1
3. Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusa prof. dr hab. Joanna  Kufel Uniwersytet Warszawski 877 920 877 920 NZ1
4. Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA prof. dr hab. Elżbieta Kierzek Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 1 026 000 990 000 NZ6
5. Ustalenie struktury 3D kluczowych regionów regulatorowych na końcach 5’ i 3’ RNA wirusa SARS-CoV-2 i zidentyfikowanie małocząsteczkowych związków uniemożliwiających tworzenie się tych struktur prof. dr hab. Janusz Bujnicki, czł. koresp. PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 999 000 951 000 NZ1
6. Inhibitory oddziaływania ludzkiego ACE2 i białka S z SARS-CoV-2 bazujące na foldamerach peptydowych dr hab. Łukasz Berlicki Politechnika Wrocławska 465 600 465 600 ST4
7. iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor z użyciem diamentowych nanostruktur domieszkowanych borem dr hab. Robert Bogdanowicz, prof. PG Politechnika Gdańska 1 096 200 536 400 ST7
8. Udział wimentyny powierzchniowej w procesie infekcji komórek przez SARS-CoV-2 prof. dr hab. Robert Bucki Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 514 560 514 560 NZ6
9. Wpływ pandemii COVID-19 na chęć zaangażowania się na rzecz problemów społecznych dr Katarzyna Jaśko Uniwersytet Jagielloński 352 800 352 800 HS6
10. Etyka badan klinicznych w czasie pandemii COVID-19 dr hab. Marcin  Waligóra, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński 244 800 244 800 HS1
11. Ograniczenie śmiertelności w przebiegu COVID-19 poprzez poszukiwanie mechanizmów i metod terapii zespołu burzy cytokinowej prof. dr Marcin Mycko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 080 000 1 080 000 NZ6
12. Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE dr hab. Ewelina Król Uniwersytet Gdański 999 600 999 600 NZ6
13. Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 - opracowanie platformy badawczej in vitro dr Tomasz Skirecki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 406 800 406 800 NZ6
14. Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2 prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 384 000 384 000 NZ1
15. Szybkie i łatwe w przeprowadzeniu testy na obecność SARS-CoV-2 z użyciem narzędzi CRISPR prof. dr hab. Matthias Bochtler Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 243 085 243 085 NZ1
16. Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19: nawyki mycia rąk prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska SWPS Uniwersytet Humanstycznospołeczny 297 840 297 840 HS6
17. Papaino-podobna proteaza SARS-CoV-2: inhibicja wirusowego enzymu przetwarzającego i deubikwitynizującego - kompleksowe badanie in silico dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW Uniwersytet Warszawski 135 240 135 240 NZ7
18. TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19 dr Paweł Zmora Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 1 064 400 988 800 NZ6
19. Strach przed pandemią. Błędy w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka w czasach koronawirusa dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW Uniwersytet Warszawski 323 697 323 697 HS4

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Panel Liczba wniosków
złożonych w ocenie merytorycznej finansowanych
HS 115 112 4
NZ 109 109 12
ST 38 38 3
Suma 262 259 19

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.