logo ForesValue

ForestValue to inicjatywa, której misją jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności sektora leśnego w Europie oraz jego przekształcenie w sektor wykorzystujący zasoby leśne w oparciu o zdobycze nauki. Do celów ForestValue należy również finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu gospodarki leśnej wyłonionych w konkursie dofinansowanym przez Unię Europejską.

Inicjatywa ForestValue ERA-NET Cofund, współfinansowana przez Komisję Europejską w programie ramowym Horyzont 2020, realizowana była w latach 2017 -2023.

Konkursy

Forest Value Joint Call 2021 (zamknięty)

Sieć Forest Value ogłasza nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu gospodarki leśnej.

Zobacz ogłoszenie

Wyniki konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej sieci Forest Value.

ForestValue (zamknięty)

Wyniki konkursu: polscy naukowcy laureatami konkursu ForestValue

NCN wraz z siecią ForestValue zaprasza do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty, którego tematyka obejmuje wykorzystanie gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:

 • Innovative sustainable management of multifunctional forests;
 • Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Zachęcamy wnioskodawców do składania projektów interdyscyplinarnych, uwzględniających elementy badań społecznych oraz ekonomicznych.

Część międzynarodowego projektu, która będzie finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych (TRL 1-4).

Adresaci konkursu:

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum składa lider projektu.

Czas trwania projektu:

minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r.
 • Termin składania full proposals: 14 sierpnia 2018 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2018 r.
 • Rozpoczęcie projektów: przełom 2018/2019 r.

Oferty współpracy w ramach konkursu ForestValue

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie ForestValue z zakresu gospodarki leśnej zachęcamy do zapoznania się z ponad 70 propozycjami współpracy zgłoszonymi przez naukowców z krajów uczestniczących w konkursie.

Na stronie internetowej konkursu dostępne jest zestawienie ofert współpracy wraz z danymi kontaktowymi potencjalnych partnerów oraz prezentacje poszczególnych projektów. Nowe oferty współpracy można zgłaszać za pośrednictwem formularza. Zestawienie propozycji jest aktualizowane raz w tygodniu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE: https://forestvalue.org/joint-calls/joint-call-2017-jc-2017/


Informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN. Dopiero na etapie full proposal powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro: 1 EUR= 4,4232 PLN.

Kontakt:


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 773324.