Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities to inicjatywa organizacji finansujących badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych zawiązana w 2013 r. Początkowo funkcjonowała jako program typu Coordination and Support Actions (CSA) współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (2013-2016). Obecnie działa jako sieć współpracy dla podmiotów finansujących badania naukowe z krajów obu Ameryk i Europy, finansująca swoje działania ze środków krajowych agencji członkowskich.

Konkursy

Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023) (w trakcie oceny)

T-AP RRR Call 2021: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (zamknięty)

T-AP Social Innovation Call 2018

T-AP Digging into Data Challenge 2016

Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do współpracy z siecią T-AP w 2020 r., włączając się w organizację konkursu T-AP RRR Call 2021.

Szczegółowe informacje na temat sieci: https://transatlanticplatform.com/