pon., 16/12/2013 - 14:32

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs:

  • SYMFONIA 2 – na międzydziedzinowe projekty badawcze.

Działając na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • ETIUDA 2 – na stypendia doktorskie;
  • FUGA 3 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 95/2013 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają pierwszy konkurs, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych:

  • TANGO 1 – na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.