śr., 17/05/2023 - 11:26
Kod CSS i JS

Ogłaszamy drugi komponent badawczy zakwalifikowany do finansowania przez NCN we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w programie „Profesura NAWA”. Projekt dotyczący wieloskalowej mechano-mikroskopii jako nowej platformy obrazującej do badań podstawowych komórek i tkanek poprowadzi prof. Brendan Francis Kennedy z Australii. Badania będą realizowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Druga edycja Profesury NAWA skierowana była do uczelni i jednostek naukowych, prowadzących badania z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

W ramach programu trzej wybitni naukowcy z zagranicy będą prowadzić na polskich uczelniach badania odpowiadające na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Istotnym elementem ich pracy będzie realizacja komponentu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wizytujący naukowcy założą grupy projektowe i będą aktywnie wnioskować o krajowe i zagraniczne granty.

Lista rankingowa

Trwa nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w konkursie Profesura NAWA. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF.