na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2015 r.

Podstawą do przygotowania instrukcji były następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 96/2015 z 10.12.2015 r. w sprawie warunków konkursu FUGA 5 wraz z załącznikiem definiującym zakres danych wymaganych we wniosku (załącznik nr 1);
  3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest wiążącym dokumentem prawnym.

Formularze wniosków są dostępne wyłącznie w systemie OSF.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA