27 kwietnia 2020 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r.:

  • GRIEG – konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich.

Finansowanie w konkursie GRIEG: 85% – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, 15% – współfinansowanie krajowe.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz grupę nauk.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs, panel:


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs: GRIEG

PanelLiczba wniosków
złożonych w ocenie merytorycznej liczba wniosków w II etapie finansowanych
HS8381818
NZ8684848
ST13613213212
Suma30529729728

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.