Aktualności

 • 26 maja 2023 r. zostaną ogłoszone nowe konkursy na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu humanistyki i nauk społecznych: Crisis - Perspectives from… czytaj dalej
  CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) zapowiada dwa nowe konkursy na międzynarodowe projekty badawcze organizowane we współpracy z sieciami HERA oraz NORFACE.
 • Znamy projekt zatwierdzony do finansowania w konkursie ARTIQ, wspólnym przedsięwzięciu Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Centrum Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI)… czytaj dalej
  Znamy ostateczne wyniki konkursu ARTIQ, wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Centrum Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji powstanie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a liderem Centrum będzie Ayan Seal z Indii.
 • ""
  54 proc. kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez NCN wsparło rozwój młodych badaczek i badaczy ‒ to o 3 proc. więcej niż w roku 2021 i 11 proc. więcej niż w roku 2016, gdy rozpoczęto pomiary. W 2022 roku w konkursach krajowych i międzynarodowych młodzi… czytaj dalej
  W 4. odcinku podcastu rozmawiamy o wsparciu, jakie NCN oferuje młodym naukowcom. Nasi goście to prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, laureat grantów NCN oraz dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN.
 • Prezentujemy pierwszy komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty NAWA 2022”. Badania będą prowadzone przez dr Aleksandrę Annę Kołodziejczyk w… czytaj dalej
  Prezentujemy pierwszy komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z NAWA przy programie „Polskie Powroty NAWA 2022”. Badania będą prowadzone przez dr Aleksandrę Annę Kołodziejczyk w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
 • ""
  Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innej części Polski. Jego celem jest zaprezentowanie oferty NCN badaczkom i badaczom pracującym w ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju oraz zachęcenie ich… czytaj dalej
  Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innej części Polski. W tym roku zapraszamy wszystkich badaczy i badaczki na spotkanie z NCN we Wrocławiu.
 • ""
  Naukowcy, interesariusze ze świata nauki, kultury i biznesu oraz pracownicy finansujący badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych spotkają się w Tallinie, Estonii podczas konferencji organizowanej przez sieć CHANSE. W konferencji, która… czytaj dalej
  Naukowcy, interesariusze ze świata nauki, kultury i biznesu oraz pracownicy finansujący badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych spotkają się w Tallinie, Estonii podczas konferencji organizowanej przez sieć CHANSE.
 • Termin naboru wniosków w luksemburskiej agencji FNR jako agencji wiodącej upływa 20 kwietnia 2023, o godz. 14:00 (CET). Przypominamy, że w konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do FNR jako… czytaj dalej
  Termin naboru wniosków w luksemburskiej agencji FNR jako agencji wiodącej upływa 20 kwietnia 2023, o godz. 14:00 (CET).
 • Zapraszamy na webinar szkoleniowy z zakresu zarządzania danymi badawczymi w projektach NCN. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinaru zostaną przybliżone następujące zagadnienia: … czytaj dalej
  Zapraszamy na webinar szkoleniowy z zakresu zarządzania danymi badawczymi w projektach NCN.
 • ""
  Europejska Rada ds. Badań (ERC) ogłosiła wyniki konkursu Advanced Grant. Projekty zrealizuje dwóch naukowców pracujących w Polsce: prof. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Daniel… czytaj dalej
  Prof. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk znaleźli się wśród laureatów ERC Advanced Grant.
 • Dr inż. Radosław Swadźba z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego to kolejny laureat konkursu Weave-UNISONO w edycji 2022. Na badania realizowane we współpracy z partnerami z Polski i Niemiec otrzyma od NCN ponad 964 tys.… czytaj dalej
  Polski zespół pod kierunkiem dr inż. Radosława Swadźby we współpracy z naukowcami z Niemiec zrealizuje swoje badania w konkursie Weave-UNISONO.
 • ""
  28 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się uroczystość otwarcia trzech Centrów Dioscuri. Trzech naukowców polskiego pochodzenia, pracujących w Niemczech, Szwajcarii oraz USA, powraca do kraju dzięki polsko-niemieckiemu wsparciu finansowemu w… czytaj dalej
  Trzech naukowców polskiego pochodzenia, pracujących w Niemczech, Szwajcarii oraz USA, powraca do kraju dzięki polsko-niemieckiemu wsparciu w ramach programu Dioscuri. 
Kod CSS i JS