Aktualności

 • kalendarz z zakreśloną datą 15 czerwca
  Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Można w nich składać wnioski o finansowanie nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz takich, które mają na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Badaczki i badacze mogą uzyskać… czytaj dalej
  Narodowe Centrum Nauki ogłasza kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Do zdobycia jest łącznie 140 mln zł.
 • Znamy już piąty komponent badawczy wyłoniony do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”. Badania dr inż. Agnieszki Drobniak nad jakością paliw stałych produkowanych z biomasy oraz ich wpływem na środowisko i zdrowie użytkowników będą prowadzone na… czytaj dalej
  Znamy już piąty komponent badawczy wyłoniony do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”. Badania dr inż. Agnieszki Drobniak nad paliwami z biomasy będą prowadzone na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2022 r.
 • Chanse
  Przeobrażeniami relacji społecznych wynikającymi z cyfryzacji domów, popularyzacją wiedzy o zdrowiu w XX i XXI wieku i wyzwaniami dla bezpieczeństwa pracy w czasach cyfrowej transformacji zajmą się naukowcy nagrodzeni w konkursie CHANSE. W 12 z 26… czytaj dalej
  W 12 z 26 projektach wybranych w konkursie CHANSE wezmą udział naukowcy z Polski. Publikujemy listę zwycięskich projektów.
 • Przedstawiamy czwarty komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”. Badania będą prowadzone przez dra Adama Stanisława Kłosina w Instytucie… czytaj dalej
  Przedstawiamy czwarty komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”.
 • W trwającym konkursie sieci Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR ACTION Call 2022 – DRUID) projekty międzynarodowe złożone przez konsorcja składające się z mniej… czytaj dalej
  Zespoły badawcze z Polski mogą dołączyć do projektów już złożonych w konkursie sieci JPIAMR, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.
 • Konkurs POLONEZ BIS 1 rozstrzygnięty
  50 projektów z łącznym budżetem ponad 48 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki ze wszystkich kontynentów, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 1.… czytaj dalej
  50 projektów z łącznym budżetem ponad 48 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki ze wszystkich kontynentów, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 1.
 • dioscuri logo
  Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk zostało nagrodzonych w czwartym konkursie Dioscuri. Rywalizowali z kandydatami z całego świata. Mikołaj Frączyk, Przemysław Nogły i Mateusz Sikora utworzą trzy nowe Centra Dioscuri na Uniwersytecie… czytaj dalej
  Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk zostało nagrodzonych w czwartym konkursie Dioscuri. Rywalizowali z kandydatami z całego świata.
 • Projekt realizowany we współpracy polsko-austriackiej dołączył do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Na sfinansowanie badań NCN przeznaczy ponad 935 tys. złotych. Polsko-austriacki projekt z obszaru nauk… czytaj dalej
  Projekt realizowany we współpracy polsko-austriackiej dołączył do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Na sfinansowanie badań NCN przeznaczy ponad 935 tys. złotych.
 • Wyniki konkursów OPUS i SONATA
  Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość… czytaj dalej
  Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację 589 projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.
 • ""
  Już wkrótce 27 naukowczyń i naukowców z całej Polski będzie mogło rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, a także staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne, dzięki finansowaniu z NCN. Publikujemy pierwszą listę rankingową szóstej edycji konkursu… czytaj dalej
  Publikujemy pierwszą listę rankingową MINIATURA 6. Do finansowania skierowanych zostało 27 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad miliona złotych.
Kod CSS i JS