Aktualności

 • ""
  Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza na dzień informacyjny dotyczący inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się… czytaj dalej
  We współpracy z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się online 26 września.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki ogłasza wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie… czytaj dalej
  Ogłaszamy wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. W konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów… czytaj dalej
  W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.
 • Opublikowaliśmy piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów NCN wyłoniło do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe,… czytaj dalej
  115 naukowców i naukowczyń z całej Polski otrzyma ponad 4,7 mln złotych na realizację badań wstępnych i pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych lub konsultacyjnych.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki otwiera cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce. Wszystkie otwarte teraz… czytaj dalej
  Otwieramy cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się badacze na wszystkich etapach kariery oraz naukowcy z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce.
 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 11… czytaj dalej
  Zapraszamy na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • ""
  Zapraszamy do udziału w drugiej konferencji promującej program Badania Podstawowe, realizowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Konferencja organizowana przez Narodowe Centrum Nauki odbędzie się w Gdańsku w czwartek 6 października, w Olivia… czytaj dalej
  Zapraszamy do udziału w drugiej konferencji promującej program Badania Podstawowe, realizowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Wydarzenie będzie poświęcone badaniom polarnym i klimatycznym.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania… czytaj dalej
  NCN we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki zmieniła wykaz paneli dziedzinowych, w ramach których ogłaszane są konkursy na projekty badawcze. W Narodowym Centrum Nauki podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych stanowi podział na 25 paneli dziedzinowych… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o zmianie wykazu paneli dziedzinowych, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy na projekty badawcze. Zmiany dotyczą działu ST – nauk ścisłych i technicznych.
 • ""
  Naukowcy mogą już składać wnioski o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. We współpracy z… czytaj dalej
  Naukowcy mogą już składać wnioski na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w konkursie sieci CHIST-ERA. W puli aż 500 tys. euro dla polskich zespołów.
 • Termin składania wniosków w specjalnym programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora zostaje przedłużony do piątku 16 września 2022 r. Celem programu jest stworzenie studentom i naukowcom na początku kariery… czytaj dalej
  Termin składania wniosków w specjalnym programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora zostaje przedłużony do piątku 16 września 2022 r.
Kod CSS i JS