wt., 30/07/2013 - 07:44

Przedstawiamy opisy projektów, które będą realizowane w ramach finansowania przyznanego w konkursie SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

  1. Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami wewnątrzkomórkowymi jak glikogen i mitochondria; prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
  2. NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci; prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
  3. Dwoista rola światła niebieskiego – interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka; prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Uniwersytet Jagielloński; Małopolskie Centrum Biotechnologii;
  4. Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium – rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka; prof. dr hab. Jan Stanisław Potempa, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
  5. Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii; prof. dr hab. Andrzej Zbigniew Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
  6. Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych; prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii.

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 1.