na stypendia doktorskie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2015 r.

Podstawą do przygotowania instrukcji były następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN wraz z załącznikami ;

  • Załącznik nr 1 – lista krajów
  • Załącznik nr 3 – wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na pokrycie wydatków związanych z podróżami osoby odbywającej staż w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach konkursu ETIUDA 4
  • Załącznik nr 5- zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie ETIUDA 4

​2. Uchwała Rady NCN nr 97/2015 z 10.12.2015 r. w sprawie warunków konkursu ETUDA 4 wraz z załącznikiem

3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest wiążącym dokumentem prawnym.

Formularze wniosków są dostępne wyłącznie w systemie OSF, patrz pkt. II.1. instrukcji.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA