MOZART


Konkurs  MOZART to nowy wspólny konkurs NCN i FWF, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

W konkursie MOZART agencja FWF pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez FWF zgodnie z zasadami stosowanymi w programie FWF Stand Alone Projects.

Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2019 r.

Nabór wniosków w konkursie MOZART prowadzony jest w sposób ciągły.

W przypadku decyzji Rady NCN o zakończeniu naboru wniosków, informacja o tym zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Centrum, dostępnej pod adresem:  https://www.ncn.gov.pl/ oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.

Wyniki konkursu będą ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

Zobacz treść ogłoszenia

 

Kontakt NCN:

dr Aneta Pazik, tel. 12 341 9157 (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

dr inż. Anna Fiust, tel. 12 341 9152 (nauki o życiu)

dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, tel. 12 341 9155 (nauki ścisłe i techniczne)

Wawrzyniec Banach, tel. 12 341 9094 (kontakt ds. ogólnych, w godzinach: 9:00-13:00)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych, w godzinach: 9:00-13:00)

Kontakt FWF:

Dr. Christoph Bärenreuter, tel : +43 (0)1 / 505 67 40 – 8702