wt., 15/12/2020 - 10:08

Od dzisiaj Rada NCN pracuje w nowym składzie. Na mocy otrzymanych powołań, funkcję członka Rady NCN na okres od 15 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2024 r. objęło dwunastu profesorów. Nominację otrzymało ośmiu nowych profesorów oraz czterech dotychczas zasiadających w Radzie NCN.

Skład Rady NCN 2020-2022:

 1. Prof. dr hab. Krystyna Bartol
 2. Prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 3. Prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Fic
 5. Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna
 6. Dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
 7. Prof. dr hab. Robert Hasterok
 8. Prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek
 9. Prof. dr hab. Grzegorz Karch
 10. Prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz
 11. Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
 12. Prof. dr hab. Jerzy Łuczka
 13. Prof. zw. hab. Dariusz Markowski
 14. Prof. dr hab. Piotr Migoń
 15. Dr hab. Justyna Olko
 16. Prof. dr hab. Bronisław Rudak
 17. Prof. dr hab. inż. Marek Samoć
 18. Prof. dr hab. Andrzej Sobczak
 19. Prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 20. Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 21. Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
 22. Dr. hab. Joanna Wolszczak-Derlacz
 23. Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
 24. Prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki powołanych przez ministra właściwego ds. nauki spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący. Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów NCN, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Kadencja Rady NCN trwa 4 lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy składu Rady.

Pierwsze posiedzenie Rady NCN w nowym składzie z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka odbędzie się 21 grudnia 2020 r.