NCN działa transparentnie

czw., 01/12/2022 - 10:10
Kod CSS i JS

– Narodowe Centrum Nauki jest chyba najbardziej transparentną instytucją w Polsce w obszarze finansowania nauki. Przejawia się to w całym procesie oceny projektów. Wnioskodawca ma wgląd w informację z każdego etapu tego procesu, w treść recenzji czy opinię panelu – mówi prof. Zbigniew Błocki w rozmowie z Polską Agencją Prasową. W ten sposób dyrektor NCN odniósł się do słów wiceministra Włodzimierza Bernackiego, który w listopadzie zapowiedział wprowadzenie zmian zapewniających „transparentność postępowań konkursowych w Narodowym Centrum Nauki – od ich początku do końca”.

Dyrektor skomentował także ministerialną zapowiedź powołania gremium, do którego mogłyby się zgłosić osoby, które z jakiegoś powodu nie otrzymały grantu NCN. Przypomniał, że takie grono istnieje, jest nim Komisja Odwoławcza Rady NCN, która rocznie rozpatruje sto kilkadziesiąt odwołań. – Chcę jednak zauważyć, że to nie jest w standardzie agencji grantowych za granicą, żeby od oceny wniosków można było się odwoływać. To jest z założenia postępowanie konkursowe, w którym decyzje podejmują eksperci (…). Wybory podejmowane są na podstawie merytorycznych przesłanek – mówi prof. Błocki.

Depesza Polskiej Agencji prasowej ukazała się 1 grudnia. Rozmowa dotyczyła także m.in. jawności członków zespołów oceniających projekty konkursowe oraz angażowania w proces oceny wniosków zagranicznych ekspertów.

Wcześniej zmiany planowane przez MEiN skomentował także prof. Jacek Kuźnicki. 25 listopada przewodniczący Rady NCN na łamach „Forum Akademickiego” pisał m.in. o pomyśle ujawniania nazwisk osób oceniających wnioski. – Po pierwsze, większość ekspertów i recenzentów odmówi uczestniczenia w takich procedurach, uznając to za nową polską anomalię. Pociągnie to za sobą niemożność skompletowania kompetentnych ekspertów. Po drugie, ci którzy się mimo wszystko zgodzą pracować w takim panelu, będą pod wielką presją aplikujących. Efekt tego będzie taki, że pożądana przez wiceministra transparentność zamieni się w lobbowanie, a nie rzetelną ocenę merytoryczną – komentował szef Rady NCN.

Pełny tekst komentarza przewodniczącego dostępny jest na stronie „Forum Akademickiego”.

 

Trzech wybitnych naukowców zrealizuje badania w Polsce

czw., 01/12/2022 - 09:00
Kod CSS i JS

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła drugą edycję programu „Profesura NAWA”.

Program „Profesura NAWA” (edycja II) był skierowany do uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą badania z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

W ramach programu od 2023 r. trzej wybitni naukowcy z zagranicy będą prowadzić na polskich uczelniach badania odpowiadające na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Istotnym elementem ich pracy będzie realizacja komponentu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wizytujący naukowcy założą grupy projektowe i będą aktywnie wnioskować o krajowe i zagraniczne granty.

Informacja o wynikach konkursu

Narodowe Centrum Nauki w pierwszej połowie stycznia 2023 r. otworzy  nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu OSF.

Wykłady online laureatów Nagrody NCN 2022

śr., 30/11/2022 - 14:46
Kod CSS i JS

Karolina Safarzyńska, Piotr Wcisło i Michał Bogdziewicz opowiedzą o swoich badaniach w cyklu „Nauka w Centrum”. Wykłady tegorocznych laureatów Nagrody NCN odbędą się 7, 15 i 21 grudnia.

„Nauka w Centrum” to seria spotkań z naukowcami organizowanych przez NCN we współpracy z Fundacją Centrum Kopernika. Wykłady odbywają się online i są transmitowane na kanale You Tube Centrum Kopernika. Cykl rozpoczęliśmy rozmowami z laureatami Nagrody NCN 2020 i 2021 roku. W grudniu o swoich badaniach opowiedzą Karolina Safarzyńska, Piotr Wcisło i Michał Bogdziewicz, którzy otrzymali to najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców w październiku tego roku.

7 grudnia swoje badania zaprezentuje Piotr Wcisło, laureat nagrody NCN w kategorii nauki ścisłe i techniczne.

[transmisja rozpocznie się 7 grudnia o godz. 18.00]

Badacz jest fizykiem, profesorem na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę NCN otrzymał za opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii wykorzystującej optyczne zegary atomowe oraz wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki wychodzącej poza model standardowy. Kierował lub kieruje pięcioma grantami NCN. W listopadzie Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała mu Starting Grant na projekt, którego głównym celem jest zbadanie struktury cząsteczki wodoru na niespotykanym dotąd poziomie dokładności.

Wykład Karoliny Safarzyńskiej odbędzie się 15 grudnia, a Michała Bogdziewicza 21 grudnia. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 18.00. W ich trakcie można zadawać pytania prelegentom. Zapis wydarzeń będzie dostępny online.

Wykłady laureatów Nagrody NCN 2020 i 2021, które ukazały się w serii „Nauka w Centrum”, obejrzało dotąd ponad 90 tysięcy osób.

Relacja z wręczenia Nagrody NCN 2022

Zwycięski projekt 14. edycji konkursu sieci JPIAMR

pon., 28/11/2022 - 08:00
Kod CSS i JS

Polski zespół badawczy zrealizuje międzynarodowy projekt z zakresu oporności na antybiotyki. Przyznane finansowanie to niemal 1 mln złotych.

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Zuzanny Drulis-Kawy z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w 14. edycji konkursu sieci JPIAMR: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Polscy naukowcy będą koordynowali zadania badawcze, współpracując z zespołami z Belgii, Francji, Niemiec i Izraela. W ramach projektu Design and implementation of effective cOmbination of Phages and Antibiotics for improved TheRApy protocols against KLEbsiella pneumoniae opracują metodę leczenia pacjentów zakażonych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae (uznanymi za nowy patogen krytyczny, WHO priority 1).

Konsorcjum KLEOPATRA wykorzysta podejście One Health (Jedno Zdrowie), aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych. W ramach projektu zespoły badawcze przeanalizują najbardziej rozpowszechnione szczepy K. pneumoniae w rezerwuarach ludzkich i zwierzęcych oraz ekosystemach środowiskowych.

 

14. edycja konkursu

Trzynaście projektów, w których bierze udział 72 partnerów z 15 różnych krajów, zostało rekomendowanych do finansowania w ramach 14. międzynarodowego konkursu JPIAMR: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 15,4 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na stronie: JPIAMR

Opis polskiego projektu: KLEOPATRA

NCN sfinansuje dodatkowe projekty w konkursie POLONEZ BIS 1

czw., 24/11/2022 - 14:06
Kod CSS i JS

W wyniku rezygnacji z realizacji projektów przez trzech laureatów konkursu POLONEZ BIS 1, Narodowe Centrum Nauki uruchomiło procedurę finansowania wniosków z listy rezerwowej. Decyzje o przyznaniu środków finansowych otrzymały dwa projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz jeden z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Dr Laura Florentino Madiedo będzie pracować na Politechnice Wrocławskiej nad zwiększeniem produkcji H2 w procesie reformingu parowego biooleju poprzez opracowanie katalizatora na bazie renu. Dr Alexander Serzhikovich Ayriyan podczas pobytu na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego zrealizuje badania pt. „Bayesowska analiza równania stanu gęstej materii jądrowej”. Trzeci z zakwalifikowanych projektów będzie prowadzony przez Dr Mari Yamasaki w Centrum Archeologii Środziemnomorskiej UW i będzie dotyczyć postrzegania podwodnego świata przez starożytne społeczności wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Zobacz dodatkową listę rankingową nr 2

Listy rezerwowe w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 zostały zatwierdzone przez Zespoły Ekspertów i zawierają wnioski ocenione na co najmniej 70 punktów, które nie zmieściły się w kwocie środków finansowych przeznaczonych przez Radę Centrum na realizację projektów w ramach danej grupy dyscyplin. NCN wydał projektom znajdującym się na listach rezerwowych decyzje o odmowie przyznania środków finansowych z zastrzeżeniem, że wniosek znajduje się na liście rezerwowej i może uzyskać finansowanie w przypadku rezygnacji innego projektu.

Laureaci ERC Starting Grants 2022

wt., 22/11/2022 - 12:02
Kod CSS i JS

Europejska Rada ds. Badań Naukowych opublikowała listę laureatów Starting Grants 2022. Badania zrealizuje czworo naukowców pracujących w Polsce. Laureaci kierują także projektami finansowanymi przez NCN.

Laureatami konkursu o Starting Grants w tej edycji zostali: dr hab. Katharina Boguslawski i dr hab. Piotr Wcisło, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr inż. Rafał Kucharski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Adam Kłosin z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Granty zrealizują także naukowcy z Polski pracujący za granicą. Ogółem ERC sfinansuje 408 projektów.

Nagroda NCN i StG w jednym roku

Katharina Boguslawski i Piotr Wcisło pracują na tym samym wydziale – Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Piotr Wcisło bada najprostsze układy atomowe i molekularne, których strukturę można wyliczyć z podstawowych praw teorii kwantowej, i mierzy ich własności niezwykle dokładnie, wykorzystując najnowocześniejsze techniki laserowe. W październiku tego roku otrzymał Nagrodę NCN, najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców pracujących w Polsce, m.in. za wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki wychodzącej poza model standardowy.

ERC nagrodziła jego projekt, którego głównym celem jest zbadanie struktury cząsteczki wodoru na niespotykanym dotąd poziomie dokładności. Na badania „New experimental methods for trapping cold molecular hydrogen”, które potrwają 5 lat, otrzyma 1,9 miliona euro. Molekuła wodoru jest bardzo atrakcyjna do badania fizyki podstawowej, bo to najprostsza molekuła jaka istnieje w przyrodzie – ma tylko dwa protony i dwa elektrony. Można ją bardzo dokładnie wyliczyć z zasad teorii kwantowej, bardzo trudno ją jednak mierzyć eksperymentalnie, gdyż słabo oddziałuje z polami elektromagnetycznymi. – W środowisku w ogóle się nie dyskutuje o tym, żeby pułapkować molekułę wodoru. A my we wniosku nie dość, że pokazaliśmy, że nie ma fundamentalnych fizycznych ograniczeń, żeby to zrobić, to jeszcze zaproponowaliśmy konkretny schemat, jak to zrobić, wykorzystując m.in. bardzo silne lasery i nadprzewodzące cewki – mówi laureat.

Badacz kierował lub kieruje pięcioma grantami NCN. – Grupa, którą stworzyłem, opiera się w dużej mierze na finansowaniu z NCN. Gdyby nie było takiej instytucji, nie byłbym naukowcem w Polsce – mówi. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Był na stażu podoktorskim w amerykańskim Joint Institute for Laboratory Astrophysics i stypendystą Fulbrighta w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Rewolucyjne modele obliczeniowe

Katharina Boguslawski jest chemiczką kwantową, w swoich badaniach łączy chemię, fizykę, matematykę i informatykę stosowaną. Skupia się na rozwoju nowatorskich metod obliczeniowych pozwalających na modelowanie właściwości cząsteczek chemicznych o dużych rozmiarach, bez konieczności robienia badań eksperymentalnych. ERC przyznała jej grant w wysokości ponad 1,2 mln euro na projekt „Devising Reliable Electronic Structure Schemes through Eclectic Design”. Badaczka chce zrewolucjonizować metody przydatne w tworzeniu nowych materiałów o lepszych właściwościach bez zwiększania kosztów obliczeniowych symulacji. – Planuję przełamać paradygmaty obliczeniowe stosowane w elektronice organicznej, np. do projektowania bardziej wydajnych ogniw fotowoltaicznych – mówi. Część wyników jej badań może mieć zastosowanie w przemyśle. W ramach projektu ma powstać także instrument obliczeniowy black box, z którego będą mogli korzystać użytkownicy chcący modelować materiały przy użyciu chemii kwantowej.

Prof. Boguslawski studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Politechnice Federalnej w Zurichu. Staż podoktorski odbyła na Politechnice Federalnej w Zurichu oraz McMaster University w Kanadzie. Jest laureatką wielu prestiżowych wyróżnień. Na badania, które stały się podstawą grantu ERC poświęciła dziesięć lat. Kieruje grantem SONATA NCN. – Zaproponowałam nowe modele matematyczne do badania pierwiastków ciężkich, np. związków występujących w odpadach radioaktywnych powstających przy produkcji energii jądrowej – wyjaśnia naukowczyni. Dodaje, że kierowanie grantem NCN było „pierwszym krokiem na drodze do ERC”. – To było moje pierwsze doświadczenie jako kierowniczki projektu i osoby odpowiedzialnej za grupę badawczą. Takie doświadczenie jest bardzo ważne dla ERC.

Gry miejskie z AI

Sztuczna inteligencja (AI) coraz więcej rzeczy umie robić lepiej od nas – wygrywa z nami w szachy, w gry strategiczne i gry akcji, niedawno po raz pierwszy wygrała konkurs malarski. Ma przewagi, bo ma dostęp do danych i obliczeń w czasie rzeczywistym, szybciej podejmuje decyzje i podejmuje lepsze decyzje. Zaawansowane algorytmy wykorzystywane są m.in. w edukacji, medycynie i obronności, pomagają w rolnictwie czy projektowaniu budynków. Rafał Kucharski zbada, jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na mobilność miejską. Badacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista od transportu i uczenia maszynowego, otrzymał StG ERC na projekt: „Playing urban mobility games with intelligent machines. Framework to discover and mitigate human-machine conflicts”.

Ruch miejski, infografika Marcin Wierzchowski Ruch miejski, infografika Marcin Wierzchowski

– To jak funkcjonują miasta i że pewne drogi się korkują, a linie tramwajowe czy autobusowe są bardziej obciążone wynika z interakcji między ludźmi i z naszych decyzji, o której godzinie wyjechać, jaki środek transportu i trasę wybrać. Jeśli decyzję zaczną podejmować za nas roboty czy maszyny ze sztuczną inteligencją, to jest ryzyko, że z nami wygrają – mówi naukowiec. Może się okazać, że właściciele samochodów wyposażonych w sztuczną inteligencję mniej czasu stracą w korkach, a ci którzy nie dysponują dostępem do technologii, będą ponosić coraz większe koszty, bo ograniczone zasoby zostaną wykorzystane przez sztuczną inteligencję. – W moim projekcie chcę sprawdzić, czy faktycznie tak będzie, jak będziemy współistnieć z maszynami i jak ewentualnie tym negatywnym scenariuszom przeciwdziałać – dodaje. Na badania Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała mu 1,49 mln euro. Projekt będzie trwał pięć lat.

Rafał Kucharski zajmował się tematyką transportu studiując i pracując na Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, w KIT Karlsruhe, na Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz jako pracownik firm technologicznych. Projektował algorytmy predykcji ruchu drogowego wykorzystane m.in. w Pekinie, Dusseldorfie, Abu-Dhabi i Turynie oraz modele transportowe wykorzystywane do strategicznego rozwoju Warszawy i Krakowa. W Delft był zatrudniony jako postdoc w projekcie finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Jest laureatem grantu NCN OPUS, który prowadzi na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, dotyczącego mobilności współdzielonej w czasie pandemii. – Fakt, że prowadzę własny projekt i kieruję czteroosobowym zespołem, był bardzo dobrze oceniony przez recenzentów ERC – mówi naukowiec.

Lepsze poznanie mechanizmów regulujących ekspresję genów

Adam Kłosin jest biologiem komórkowym i genetykiem badającym mechanizmy regulacji genów u eukariontów. Celem jego projektu nagrodzonego StG ERC pt. „The spatial organization of gene regulation in embryonic development” jest zbadanie procesów regulujących organizację przestrzenną ekspresji genów podczas rozwoju embrionalnego i podczas odpowiedzi na stres w zarodkach organizmu modelowego, nicienia Caenorhabditis elegans. Czynniki transkrypcyjne regulujące aktywność genów tworzą lokalne zagęszczenia w jądrze komórkowym podczas rozwoju embrionalnego i w odpowiedzi na stres. Badania z ostatniej dekady sugerują, że tego typu struktury są kondensatami tworzącymi się w wyniku zlokalizowanego rozdziału faz. Projekt zbada właściwości, funkcje i regulację tych kondensatów z użyciem wysokorozdzielczej mikroskopii konfokalnej i opracuje nowe techniki do badania interakcji czynników transkrypcyjnych z materiałem genetycznym zawartym w chromatynie uzyskanej z komórek nicieni. Badania te przyczynią się do lepszego zrozumienia podstawowych mechanizmów regulujących ekspresję genów podczas różnicowania się komórek w normalnym procesie rozwojowym, jak i w sytuacjach stresu środowiskowego (np. podwyższona temperatura).

Kondensaty białkowe tworzone przez czynnik transkrypcyjny HSF-1 w jądrach komórek wczesnego embrionu C. elegans pod wpływem stresu termicznego, fot. A. KłosinKondensaty białkowe tworzone przez czynnik transkrypcyjny HSF-1 w jądrach komórek wczesnego embrionu C. elegans pod wpływem stresu termicznego, fot. A. Kłosin

Adam Kłosin studiował na uczelniach w Perugii i Dreźnie, doktorat uzyskał w Centrum Regulacji Genomowej w Barcelonie, staż podoktorski odbył w Instytucie Biologii Molekularnej i Genetyki im. Maxa Plancka w Dreźnie. Jest laureatem programu Polskie Powroty NAWA 2022, w ramach którego realizuje komponent badawczy finansowany przez NCN pt. „Znaczenie wewnętrznie nieuporządkowanych domen białkowych w różnicowaniu komórek”.

Wsparcie osób i instytucji

Laureaci ERC 2022 podkreślają, że w trakcie starań o grant otrzymali wsparcie od wielu osób i instytucji – m.in. uczelni, na których pracują, Biura Doskonałości PAN czy KPK NCBR. Konsultowali wnioski ze specjalistami w swoich dziedzinach, a po przejściu do drugiego etapu konkursu uczestniczyli m.in. w szkoleniach z prezentacji, mieli wsparcie native speakerów. – Jeśli ktoś sam próbuje przygotować aplikację, to wydaje mi się, że jest na straconej pozycji – mówi Piotr Wcisło.

 

  • Starting Grant mogą otrzymać naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, na projekt trwający do 5 lat. ERC wspiera nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach nauk.
  • Ogółem w tej edycji konkursu do ERC wpłynęły 2932 wnioski, finansowanie otrzymało 408 z nich (success rate wyniósł blisko 14 proc.). Nagrodzeni naukowcy reprezentują 46 narodowości i pracują w 26 krajach. Grant zrealizuje także sześcioro Polaków afiliowanych w ośrodkach zagranicznych.
  • W poprzednich edycjach Europejska Rada ds. Badań Naukowych 37 razy przyznała Starting Grants badaczkom i badaczom pracującym w Polsce. Największym sukcesem zakończyła się edycja z 2021 roku. Finansowanie na badania otrzymało 10 naukowców.

Pełne wyniki konkursu na stronie ERC.

Prof. Kuźnicki o budżecie NCN

pon., 21/11/2022 - 14:30
Kod CSS i JS

Od kilku lat budżet NCN jest praktycznie zamrożony. Z powodu inflacji spada realna wartość funduszy grantowych uzyskanych przez beneficjentów NCN, a brak zwiększenia finansowania w przyszłym roku obniży i tak już niski wskaźnik sukcesu.

– Warto skłonić decydentów, aby dodatkowo dofinansowywali przyszłoroczny budżet NCN kwotą 150-200 mln zł. To podniosłoby wskaźnik sukcesu w konkursach do około 25% – pisze prof. Jacek Kuźnicki w najnowszym wydaniu "Forum Akademickiego".

Przewodniczący Rady NCN przedstawia też scenariusze, jakie może przyjąć to gremium, by spróbować zatrzymać spadek wskaźnika sukcesu, mimo braku zwiększonego finansowania. Rada może na przykład ograniczyć liczbę projektów, które można prowadzić jednocześnie, wprowadzić limity finansowania, albo zrezygnować z jednego z konkursów.

Prof. Kuźnicki zaznacza jednocześnie, że finansowanie nauki to najlepsza inwestycja, a tego typu zmiany byłyby niekorzystne dla warunków uprawiania nauki w Polsce. – Wspieranie rozwoju młodego pokolenia naukowców i tworzenie im warunków pracy w naszym kraju zmniejsza drenaż mózgów, a w dłuższej perspektywie może go odwrócić – pisze.

Prof. Kuźnicki zwraca uwagę, że wzrost finansowania NCN bez dodatkowego obciążenia budżetu państwa mógłby się odbyć przez przeniesienie do Centrum 10% budżetu NCBR.

Pełny tekst przewodniczącego Rady NCN dostępny jest na stronie Forum Akademickiego.

Zapowiedź konkursu JPIAMR-ACTION Call 2023

pon., 21/11/2022 - 14:00
Kod CSS i JS

W styczniu 2023 r. międzynarodowa sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) otworzy nabór wniosków w konkursie na projekty realizowane we współpracy wielostronnej w ramach programu ERA-NET JPIAMR-ACTION.

W konkursie pt.: Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance weźmie udział 21 agencji finansujących badania z 18 krajów. Całkowity szacowany budżet konkursu wynosi około 18,8 mln euro. Na sfinansowanie udziału polskich zespołów badawczych Rada NCN przeznaczyła równowartość 1 miliona euro.

Celem programu ERA-NET JPIAMR-ACTION jest stworzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami badawczymi pochodzącymi z różnych krajów i różnych dziedzin wiedzy w celu promowania badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapowiadany konkurs będzie koncentrować się na obszarach priorytetowych: diagnostyki i nadzoru. Będą w nim finansowane projekty badawcze, w których badacze opracują nowe lub ulepszą istniejące strategie, narzędzia, technologie i metody wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Projekty mogą dotyczyć diagnostyki zakażeń spowodowanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywania opornych mikroorganizmów lub gromadzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU). W konkursie przez środki przeciwdrobnoustrojowe rozumie się antybiotyki, środki przeciwgrzybicze i środki odkażające (biobójcze).

Poza zakresem tematycznym konkursu pozostają podtematy:

  • projekty dotyczące środków przeciwwirusowych i przeciwpasożytniczych,
  • projekty mające na celu wyłącznie rozszerzenie istniejących sieci nadzoru (np. GLASS, krajowe programy nadzoru).

Konkurs będzie realizowany w trybie dwuetapowym według harmonogramu:

  • 10 stycznia 2023 r. – ogłoszenie konkursu i publikacja Partner Search Tool,
  • 24 stycznia 2023 r. – webinarium dla wnioskodawców,
  • 7 marca 2023 r. – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals),
  • 4 lipca 2023 r. – termin naboru wniosków pełnych (full proposals),
  • 11 lipca 2023 r. termin naboru wniosków krajowych NCN (w systemie OSF).

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/

Pytania można kierować do sekretariatu konkursu pod adresem JPI.AMR@ncn.gov.pl

Zwracamy uwagę, że informacje podane w zapowiedzi konkursu nie są wiążące, a ostateczna dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana w dniu otwarcia naboru 10 stycznia 2023 r.

Polsko-austriacko-słoweński projekt finansowany w konkursie Weave-UNISONO

pt., 18/11/2022 - 10:42
Kod CSS i JS

Dr Marta Kołczyńska z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zrealizuje w programie Weave-UNISONO projekt dotyczący partycypacji politycznej w dobie polaryzacji. Na badania otrzyma ponad 1,1 mln zł.

W programie Weave-UNISONO finansowanie otrzymują dwustronne lub trójstronne projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski.

Dr Kołczyńska zrealizuje swój projekt we współpracy z zespołami z Austrii (Universität Salzburg) i Słowenii (Univerza v Mariboru). W czasie jego realizacji badacze będą starali się odpowiedzieć na pytania o to, kto jest motywowany do udziału w polityce przez coraz bardziej spolaryzowany klimat polityczny oraz czy możliwe są pozytywne konsekwencje wzrostu polaryzacji politycznej dla demokracji. Naukowcy planują zebrać dane w trzech krajach partnerskich, Austrii, Polsce i Słowenii przeprowadzając dwa rodzaje badań ankietowych: w populacji ogólnej oraz wśród uczestników demonstracji publicznych. Dopełnieniem projektu będzie wykorzystanie istniejących danych sondażowych do analizy różnic międzykrajowych oraz zmian w czasie.

Pełne listy rankingowe

Prostsze procedury

Konkurs Weave-UNISONO ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP). Zgodnie z LAP tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku. Projekt dr Kołczyńskiej został oceniony przez austriacką agencję Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), która w tym przypadku pełniła rolę agencji wiodącej.

Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu Weave o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie Weave. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.

Sytuacja kobiet i mężczyzn w nauce w „FA”

pon., 14/11/2022 - 15:16
Kod CSS i JS

W elektronicznym wydaniu „Forum Akademickiego” ukazał się wywiad z prof. Teresą Zielińską z Rady NCN. Rozmowa dotyczy kwestii wyrównywania szans badaczek i badaczy.

– Ani badacze, ani badaczki nie chcą wprowadzania parytetów czy faworyzowania ze względu na płeć. Są natomiast za równymi szansami dla wszystkich. (…) Między innymi to sprawiło, że podjęliśmy pewne kroki w celu zmiany formuły Nagrody NCN. Dążymy do tego, aby uwzględnić uwarunkowania rozwoju karier, choćby biologiczne, bez wprowadzania przy tym bezwarunkowych preferencji związanych z płcią – mówi prof. Teresa Zielińska, członkini Rady NCN w wywiadzie dla Forum Akademickiego.

Rozmowa, którą przeprowadził Mariusz Karwowski, ukazała się 14 listopada w elektronicznym wydaniu czasopisma. Na pytanie, czy wyobraża sobie, że Nagrodę NCN w jednym roku otrzymują trzy laureatki, przewodnicząca Komisji analiz aktywności naukowej Rady NCN odpowiada: – Musiałoby wpłynąć więcej wniosków i więcej tych dotyczących kobiet. Na razie nominacji badaczek jest niewiele. (…) W całej nauce są one niedoreprezentowane, a im wyższy stopień kariery, tym jest ich mniej. W oczywisty sposób ta rzeczywistość przekłada się później na stereotypowe postrzeganie – skoro naukę uprawiają w większości mężczyźni, to oczywistym jest, że do nich częściej trafiają splendory.

Rozmowa w „FA” dotyczy także m.in. raportu na temat funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce opublikowanego przez NCN w lutym tego roku oraz działań wspierających wyrównywanie szans badaczek i badaczy, prowadzonych przez nasze Centrum.

Pełny wywiad w Forum Akademickim

Zachęcamy do lektury.