Aktualności

 • Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 22… czytaj dalej
  Zapraszamy na kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Przypominamy, że w konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do ARRS jako agencji wiodącej do 28 lutego 2022 r., wnioski krajowe do NCN należy wysłać w ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie… czytaj dalej
 • W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia formularzy raportów rocznych z realizacji krajowych projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4,… czytaj dalej
 • W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji*, odsetki bankowe można zwracać do NCN zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z… czytaj dalej
  Przypominamy, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych w konkursach: OPUS 22 + LAP/Weave, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu… czytaj dalej
  Dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych w konkursach: OPUS 22 + LAP/Weave, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.
 • Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) do art. 21 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym… czytaj dalej
  Przedstawiamy informację w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od 1 stycznia 2022 r. stypendiów oraz innych środków finansowych przyznawanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.
 • Dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach SONATA BIS 11 oraz MAESTRO 13. Przypominamy, że decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie… czytaj dalej
  Dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach SONATA BIS 11 oraz MAESTRO 13.
 • Informujemy, że dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 we wrześniu, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o… czytaj dalej
 • Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.
  Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.
 • 1 września zostały wysłane decyzje dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 w lipcu, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie… czytaj dalej
 • 3 sierpnia zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach: OPUS 21, PRELUDIUM 20.  Przypominamy, że decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na… czytaj dalej
Kod CSS i JS